Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – mașini specifice industriei confecțiilor și centrală termică

CASUAL CRISTEX SRLîn faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 15, bl. 15, sc. A, et. 7, ap. 19, jud. Bacău, având CUI 37824176,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/1105/2017, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 276/2022 din data de 08.06.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea ÎN BLOC a bunurilor mobile reprezentând mașini specifice industriei confecțiilor și centrală termică, la prețul de pornire de 11.287 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății):

Nr. crt.Denumire bunNr. inv.MarcaModel/ tipSerie matricolaAn fabric.
1Masa calcat 665 Nettuno Soffiante MOD 20051BattistellaNettuno 66531.4842017
2Masa calcat Battistela 648 Nettuno2BattistellaNettuno 9831.5272017
3Generator Abur 761 Plutone3BattistellaPlutone32.0782017
4Masina cusut MOD 8700D4MivamacMV-8700D201710047
5Masina cusut MOD 8700D5MivamacMV-8700D201609251
6Masina cusut MOD 8700D6MivamacMV-8700D201609213
7Masina cusut MOD8700D7MivamacMV-8700D201710024
8Masina cusut MOD8700D8MivamacMV-8700D201609222
9Masina cusut SW-13779MivamacSW-1377 
10Masina cusut MV-1790, Seria 1711118110MivamacMV-179017111181
11Masina cusut Mivamac MV9800D, Seria 161219073211MivamacMV9800D1612190732
12Masina cusut Mivamac MV-1930D, Seria 20160311112MivamacMV-1930D201603111
13Masina de taiat Mivamac MVC-550, Seria 170101013MivamacMVC-55017010102017
14Capsator Metalmeccanica MT-20, Seria 775/1414MetalmeccanicaMT-20775/142016
15Masina cusut Mivamac MV-8700D, Seria 20171003015MivamacMV-8700D201710030
16Masina cusut Mivamac MV-8700D, Seria 20171003116MivamacMV-8700D201710031
17Masina cusut Mivamac MV-8700D, Seria 20171003517MivamacMV-8700D201710035
18Masina cusut Mivamac MV-8700D, Seria 20171003618MivamacMV-8700D201710036
19Masina cusut Mivamac MV-1280, Seria 20161287319MivamacMV-1280201612873
20Masina cusut Mivamac MV-9820-01, Seria L171203020220MivamacMV-9820-01L1712030202
21MV-103 8-masina croit verticala21MivamacMV-103 81708080301
22MVC-980D masina de taiat22MivamacMVC-980D1706014
23Centrala termica murală ce funcționează cu gaz metan.23Immergas  
PREȚ DE PORNIRE DE 13.544,40 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății)

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 18.01.2023 ora 11:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 25.01.2023 ora 11:00, 01.02.2023 ora 11:00, 08.02.2023 ora 11:00, respectiv în data de 15.02.2023 ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Casual Cristex SRL (CUI 37824176) –  cod IBAN RO28BREL0002003634380100 deschis la Libra Internet Banking SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Casual Cristex SRL (CUI 37824176) –  cod IBAN RO28BREL0002003634380100 deschis la Libra Internet Banking SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 50% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL, nr. AR 9466/18.05.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 1628/110/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la valorificarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 276/2022 din data de 08.06.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1628/110/2021; Proces-verbal nr. 2712/01.07.2022 publicat în BPI nr. 11495/05.07.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Casual Cristex SRL din data de 01.07.2022, ora 09:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL; a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului Casual Cristex SRL.  

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.