Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – mașini și utilaje pentru construcții

EL CONS SERVICE SRLîn faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în localitatea Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 55, jud. Cluj, având CUI RO 255268, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3394/1992, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea de ședință dindatade 19.10.2021pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea ÎN BLOC a bunurilor mobile reprezentând mașini și utilaje pentru construcții, la prețul de pornire de 3.130 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății):

Aparat de măsurat și control FUJIKURA FSM 18S, seria/tip 5270
Mașină de suflat FREMCO, seria/tip 1550 / an 2015
Hidraulic multipower pack FREMCO, seria/tip 9328.1080/TR-3/4/2015
Control valce complete w. horses
Sondă canalizare
Pompă apă honda,  seria/tip WAAJ / 2006 / 4.0 kw / 52 kg
Still TS420 cu accesorii
Mai compactor RAMMAX,  seria/tip DS-68 / RAMMAX
Lansator fibră optică 300 m
Demolator Hilti TE100,  seria/tip HILTI TE1000
Spirală întindere 9,73-10,51 mm
Freză stihl BT360

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 22.12.2022, ora 11:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 29.12.2022 ora 11:00, 05.01.2023 ora 11:00, 12.01.2023 ora 11:00, respectiv în data de 19.01.2023 ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al El Cons Service SRL (CUI RO 255268) –  cod IBAN RO94BTRLRONCRT0645551201 deschis la Banca Transilvania SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 400 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al El Cons Service SRL (CUI RO 255268) –  cod IBAN RO94BTRLRONCRT0645551201 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 50% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului El Cons Service SRL, nr. 268/21.01.2022 întocmit de Somlea Eval SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cheșa F., depus la dosarul nr. 621/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la valorificarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 1518/2021 din data de 29.07.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021; Încheierea de ședință din data de 19.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 621/1285/2021; Procesul-verbal nr. 2077/18.05.2022 publicat în BPI nr. 8659/19.05.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor din data de 18.05.2022, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile reprezentând mașini și utilaje pentru construcții din averea debitorului El Cons Service SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile reprezentând mașini și utilaje pentru construcții din averea debitorului El Cons Service SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.