Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Macara POTAIN F15-15C, serie 63.280, an fabricație 1989

TANTAL COMPANY SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Enric Baader, nr. 13, jud. Timiș, cod unic de identificarefiscală8303280, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/240/1996,prin lichidator judiciar societăți profesionale de practicieni în insolvență asociate prin contract: CONSULTANT INSOLVENȚĂ SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, ap. mansardă, jud. Timiș, cod de identificare fiscală 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Popescu George și YNA CONSULTING SPRL cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Mărăşeşti, nr. 18, jud. Mehedinţi,cod de identificare fiscală 21146590, înregistrată în RFO II sub nr. 0213, reprezentată legal prin asociat coordonator ec. Motoi Gogu,numit prin Încheiereadin data de 21.11.2013 pronunţată de către Tribunalul Timis, Secţia a II – Civilă, în dosarul nr. 9708/30/2012, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil Macara POTAIN F15-15C, serie 63.280, an fabricație 1989, la prețul de 18.480 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății).

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 14.09.2021, ora 12:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleasi condiții, în data de 21.09.2021 ora 12:00, 28.09.2021 ora 12:00, 05.10.2021 ora 12:00, respectiv în data de 12.10.2021, ora 12:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil – Macara POTAIN F15-15C, serie 63.280, an fabricație 1989 din averea debitorului Tantal Company SRL, reprezintă 80% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 73/20.08.2019, întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Încheierea din data de 21.11.2013 pronunţată de către Tribunalul Timis, Secţia a II – Civilă, în dosarul nr. 9708/30/2012, Procesul-verbal nr. 706/03.03.2021 publicat în BPI nr. 4003/04.03.2021al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Tantal Company SRL din data de 03.03.2021, ora 09:00 prin care a fost aprobat tipul de vânzare a bunului mobil din averea debitorului Tantal Company SRL, respectiv licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice în vederea valorificării bunului mobil Macara Potain F15-15C, serie 63280, an fabricație 1989, din averea debitorului Tantal Company SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.