Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie Publica Grand Auto Mall – stoc de marfa

Debitorul SC Grand Auto Mall SRL cu sediul in Drobeta Turnu Severin, str. Calomfirescu nr. 5, bl. C4, sc.1, ap. 4, jud. Mehedinti, J25/96/2013, CUI 313164605, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 1882/101/2018prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare conform hotararii adunarii creditorilor din data de 17.12.2019:

Bunurilor mobile de tipul *Stoc de marfa – Piese auto conform listelor ce se pot studia la biroul lichidatorului judiciar * la pretul de 3.000 Euro – Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)

 

Licitatia va avea loc în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 21.01.2020 orele 12,00.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile mobile conform raport de evaluare nr.50 /05.04.2019, o reprezinta sentința nr. 27 din data de 06.03.2019 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 1882/101/2018.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru fiecare bun mobil in parte şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 200 lei.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100084735413.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii suplimentare la telefoanele 0756482035, 0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judetul Mehedinti.