Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică Gologan Trans SRL – Autoturism M1, marca AUDI, tipul BB/SCGLCF1/A5 Sportback

GOLOGAN TRANS SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în sat Razvani, oraș Lehliu Gară, jud. Călărași, având CUI RO 15145280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași sub nr. J51/30/2003, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea de ședință a Camerei de Consiliu din data de 16.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 1385/116/2021 de Tribunalul Călărași, Secția Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea mijlocului de transport – autoturism M1, marca AUDI, tipul BB/SCGLCF1/A5 Sportback, serie șasiu WAUZZZ8T4EA048289, an fabricație 2014, greutate 1.590 kg, putere 130 kW, număr de înmatriculare CL-01-GMC, culoare alb, combustibil motorină, motor tip CGL seria 383141, caroserie AB berlină cu hayon, capacitate cilindrică 1968 cmc; stare tehnico-funcțională: completă funcțională, defecte caroserie, la prețul de pornire de 10.071 EURO + TVA.

Valorificarea mijlocului de transport se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 20.09.2022 ora 12:00, iar în cazul în care mijlocul de transport nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 27.09.2022 ora 12:00, respectiv în data de 04.10.2022 ora 12:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Gologan Trans SRL (CUI RO 15145280) –  cod IBAN RO78BREL0002003701280100 deschis la Libra Internet Bank SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Gologan Trans SRL (CUI RO 15145280) –  cod IBAN RO78BREL0002003701280100 deschis la Libra Internet Bank SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al mijlocului de transport reprezintă 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului Gologan Trans SRL, nr. 283/30.06.2022 întocmit de către expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu I. P. O, depus la dosarul nr. 1385/116/2021 aflat pe rolul Tribunalului Călărași, Secția Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea mijlocului de transport descris mai sus, sunt: Încheierea camerei de consiliu din data de 27.10.2021 pronunțată în dosarul nr. 1385/116/2021 de Tribunalul Călărași, Secția Civilă; Încheierea camerei de consiliu din data de 16.02.2022 pronunțată în dosarul nr. 1385/116/2021 de Tribunalul Călărași, Secția Civilă; Procesul-verbal nr. 3149/29.07.2022 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Gologan Trans SRL din data de 29.07.2022, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile reprezentând mijloace de transport din averea debitorului Gologan Trans SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea individuală a mijloacelor de transport din averea debitorului Gologan Trans SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al mijlocului de transport, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijlocului de transport să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.