Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – echipamente din industria textilă

GELA TEXTIL CONF SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în Călărași, str. Prelungirea București, camera 2, bl. I 39, sc. 1, etaj parter, ap. 2, jud. Călărași, având CUI RO 36661771, înregistrată la ORC sub nr. J51/500/2016, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Sentința civilă nr. 97/2020dindatade 15.09.2020pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, Secția Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA bunurilor mobile de natura echipamentelor din industria textilă, în valoare totală de 12.240 lei + TVA, reprezentând:

Generator cu 2 mese de călcatDX-4670 lei
Mașină de cusut nasturiLS-T373925 lei
Generator cu 2 fiarePLUTONE 20091,525 lei
Masă de călcat cu mânecarBR/A-SXD685 lei
Generator 2FFB/F945 lei
Presă termocolatSR-6002,665 lei
Masă de călcat cu mânecarSXD685 lei
Masă de călcat cu mânecarSXD685 lei
Generator cu 2 fiarePLUTONE 20091,355 lei
Masă de călcat cu mânecarSXD685 lei
Generator 2 posturiFB/F1,415 lei

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 24.09.2021, ora 11:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 01.10.2021 ora 11:00, 08.10.2021 ora 11:00, 15.10.2021 ora 11:00, respectiv în data de 22.10.2021, ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

Preţul de pornire în licitaţie publică a proprietății imobiliare reprezintă 50% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 220/23.12.2020, întocmit de expertul evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile de natura echipamentelor din industria textilă din averea debitorului Gela Textil Conf SRL, sunt: Sentința civilă nr. 97/2020dindatade 15.09.2020pronunțată în dosarul nr. 90/116/2020 de către Tribunalul Călărași, Secția Civilă, Procesul-verbal nr. 546/16.02.2021 publicat în BPI nr. 3026/18.02.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gela Textil Conf SRL din data de 16.02.2021, ora 11:00 prin care a fost aprobat Regulamentul de vânzare prin licitație publică a bunurilor mobile de natura echipamentelor din industria textilă din averea debitorului Gela Textil Conf SRL; Procesul-verbal nr. 3542/16.09.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Gela Textil Conf SRL din data de 16.09.2021, ora 10:00 prin care a fost aprobată continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura echipamentelor din industria textilă din averea debitorului Gela Textil Conf SRL, la prețul de 50% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.