Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie Publica Constructii Feroviare bunuri mobile

Debitorul SC Construcții Feroviare Turnu Severin SA cu sediul social în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Merilor, nr. 16, judeţul Mehedinţi, cod identificare fiscală 10471293, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/160/1998, aflată în procedura de faliment, dosar nr. 6919/101/2014 prin lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul profesional ales în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

 Presa Beton Digimax la pretul de 2565 lei, pret neafectat de TVA (Pret diminuate cu 85% fata de preturile stabilite prin raportul de evaluare nr. 48/03.04.2019).

Licitatia va avea loc în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 18.03.2022 orele 13,00.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile mobile conform raport de evaluare nr. /, o reprezinta sentința nr. 276/2015 din data de 20.05.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 6919/101/2014.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa pana la data de 17.03.2022 orele 1700 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru fiecare bun mobil in parte şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 20 lei. Nr. cont RO11BRMA0999100088731813 deschis la Banca Romaneasca Suc. Dr Tr Severin.

Relaţii suplimentare la telefoanele 0756482035, 0742592183, 0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judetul Mehedinti.