Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie Publica Competent Serv din data de 17.06.2020

Debitorul SC Competent Serv SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Walter Maracineanu, nr.110, jud.Mehedinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata în procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil Popescu, cu sediul in loc. Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate la vânzare urmatoarele bunuri:

Proprietate imobiliara Teren+Constructii situat in loc. Malovat, str. Calea Targu Jiului, nr.6, jud.Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292) la pretul de  189.703,00  EURO, pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)  formata din:

  • Teren intravilan in suprafata totala de 16833 mp. nr. cadastral – 50145 ;
  • Ateliere (2buc.) cu o suprafata utila de 559,50 mp, nr. cadastral 50145-C1;
  • Magazie Materiale (2 buc.) cu o suprafata construita de 367,03 mp, nr. cadastral 50145-C2;
  • Birou si Laborator cu o suprafata construita de 297,15 mp, nr. cadastral 50145-C3;
  • Sopron cu o suprafata construita de 387,65 mp, nr. cadastral 50143-C4;
  • Magazie cu o suprafata construita de 87,35 mp

 

Pretul pentru bunul imobil descris anterior este diminuat cu 15% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare depus la dosarul cauzei si se afla în garanția rang I a creditorului G-Trust MH SRL (succesor de drept al Invest Capital Malta LTD),  cu rangul I conform contract de ipoteca nr. 2015/24.07.2008 emis de BNP Marin Andreca Alexandra si contract de cesiune creanta.

 

Apartament cu 2 camere situat in Dr.Tr.Severin, str.Slt. Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, parter, ap.1, jud.Mehedinti, cu o suprafata utila de 35,82 mp, o suprafata construita de 43,5 mp, avand numar cadastral 51514-C1-U3, nr. C.F. 51514-C1-U3 (Nr. CF vechi 4392) la pretul de 65.000 lei, pret neafectat de TVA.

         

          Apartament cu 3 camere situat in Dr.Tr.Severin, str.Slt. Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, parter, ap.2, jud.Mehedinti, cu o suprafata utila de 43,73 mp, o suprafata construita de 54,34 mp, avand numar cadastral 51514-C1-U8, nr. C.F. 51514-C1-U8 (nr. CF vechi 10159) la pretul de 85.000 lei, pret neafectat de TVA  

         

 Preturile de vanzare pentru bunurile imobile (apartamente) descrise anterior sunt au fost stabilite prin hotararea adunarii creditorilor din data de nr. 361/08.07.2019 (sentinta Tribunalul Mehedinti nt. 9/25.11.2019 si Decizia Curtii de Apel Craiova nr. 48/04.03.2020 pronuntate in dosarul nr. 2304/101/2013/a41) si se afla în garanția rang I a creditorului G-Trust MH SRL (succesor de drept al Invest Capital Malta LTD),  cu rangul I conform contract de ipoteca nr. 2015/24.07.2008 emis de BNP Marin Andreca Alexandra si contract de cesiune creanta.

Teren  intravilan situat in loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti (intre str. Iazului si Centura Noua, la aproximativ 300 mp de intersectia cu drumul spre Cerneti) cu o suprafata de 5.265 mp avand  numar cadastral 63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi 15131) la pretul de  80.554,50 EURO , pret diminuat cu 15% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, pret neafectat de TVA)

 

Licitaţia publica cu strigare organizata la data de 17.06.2020 orele 1400 se va realiza cu respectarea reglementarilor legale impuse de starea de alerta, la biroul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, prin sistemul de videoconferinta.

 

Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun și să achiziționeze caietul de sarcină in suma de 1000 lei pentru fiecare bun pana la data de 16.06.2020 orele 17.00. Nr. cont: RO11BRMA0999100085359511 deschis la Banca Romaneasca.

 

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie organizata pentru data de 17.06.2020 să transmita secretariatului lichidatorului judiciar oferte de cumpărare, documentele prevazute pentru a participa la licitatie in caietul de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare si a caietului de sarcini, în copie xerox, la adresa de email office@consultant-insolventa.ro sau la cutia postala.

Ghidul privind instalarea modului de participare la licitatie prin videoconferinta publica va fi comunicat participantilor, ulterior indeplinirii de catre acestia a conditiilor de participare la licitatie prin videoconferinta publica (achitare garantie participare si caiet de sarcini, respectiv cheltuieli de procedura pana la data de 16.06.2020 orele 17.00).

Cerinte minime in vederea participarii/conectarii la licitatia prin videoconferinta publica:

– existanta unui cont google sau gmail;

– un computer sau un telefon cu o cameră foto și un microfon;

– o conexiune la date mobile sau internet;

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta incheierea din data de 19.12.2016 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

In masura in care creditorul garantat doreste sa participe la licitatia publica cu strigare prin sistemul de videoconferinta, acesta este obligat sa achite cheltuielile de procedura pana la data de 16.06.2020 orele 17.00 dupa cum urmeaza:

■Cheltuieli  privind onorariu administrator/lichidator judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea  de evaluare a bunului imobil Apartament cu 2 camere situat. Dr. Tr. Severin, str. Slt. Eugen Maresi, nr.10, bl. U4, sc. 3, jud.Mehedinti –cheltuieli de procedura pentru participare la licitatia publica cu strigare prin videoconferinta in suma de 35.813,29 lei;

 

■Cheltuieli  privind onorariu administrator/lichidator judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea  de evaluare a bunului imobil Apartament cu 3 camere situat. Dr. Tr. Severin, str. Slt. Eugen Maresi, nr.10, bl. U4, sc. 3, jud.Mehedinti – cheltuieli de procedura pentru participare la licitatia publica cu strigare prin videoconferinta in suma de 40.567,76 lei;

 

■Cheltuieli  privind onorariu administrator/lichidator judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea  de evaluare a bunului imobil  Proprietatea imobiliarra situata in loc. Malovat, str. Tg. Jiului nr.6 ,jud Mehedinti –cheltuieli de procedura pentru participare la licitatia publica cu strigare prin videoconferinta in suma de 287.434,77 lei.

          Relaţii la telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.