Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – clădire de birouri, Timișoara, Calea Aradului, nr. 8

AGN BUSINESS CENTER SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul J35/34/2012, având cod unic de înregistrare RO 29522673, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A PROPRIETĂȚII IMOBILIARE aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în NOUĂ SPAȚII DE BIROURI ȘI PATRUZECI ȘI ȘASE LOCURI DE PARCARE SUBTERANE, amplasate într-o CLĂDIRE DE BIROURI cu regim de înălțime S+DS+P+9E, la prețul de 4.200.000 EURO + TVA, având următoarele specificații și date de identificare cadastrală:

NivelNr. Carte FunciarăNr. cadastralArie închiriabilăCotă terenCotă părți comuneDestinație
Subsol400784-C1-U1400784-C1-U1247.9534/8304.10%Parcare
Demisol400784-C1-U2400784-C1-U2208.1429/8303.45%Parcare
Subsol și demisol400784-C1-U15400784-C1-U1566131.56%Parcare
Parter400784-C1-U3400784-C1-U3207.6528/8303.44%Birouri
Etaj 1400784-C1-U4400784-C1-U4633.1787/83010.50%Birouri
Etaj 2400784-C1-U5400784-C1-U5633.1787/83010.50%Birouri
Etaj 3400784-C1-U6400784-C1-U6633.1787/83010.50%Birouri
Etaj 4400784-C1-U7400784-C1-U7633.1787/83010.50%Birouri
Etaj 5400784-C1-U8400784-C1-U8633.1787/83010.50%Birouri
Etaj 6400784-C1-U9400784-C1-U9633.1787/83010.50%Birouri
Etaj 7400784-C1-U10400784-C1-U10600.7183/8309.96%Birouri
Etaj 8400784-C1-U11400784-C1-U11600.7183/8309.96%Birouri

Vânzarea proprietății imobiliare se va efectua cu aplicarea taxei pe valoare adăugată.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 18.07.2022 ora 12:00, iar în cazul în care proprietatea imobiliară nu va fi valorificată, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 25.07.2022 ora 12:00, 01.08.2022 ora 12:00, 08.08.2022 ora 12:00 respectiv 15.08.2022 ora 12:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al proprietății imobiliare, până la adjudecare.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al propietății imobiliare (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului AGN Business Center SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 29522673) – cod IBAN RO72 EGNA 1010 0000 0011 9466, deschis la Vista Bank (România) SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 800 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului AGN Business Center SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 29522673) – cod IBAN RO72 EGNA 1010 0000 0011 9466, deschis la Vista Bank (România) SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea în bloc prin licitație publică a proprietății imobiliare descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, Procesul-verbal nr. 1156/08.04.2021 publicat în BPI nr. 6402/09.04.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 08.04.2021, ora 09:00 prin care a fost aprobată modalitatea de vânzare – vânzarea în bloc a proprietății imobiliare; a fost aprobat tipul de vânzare, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publicepentru valorificarea în bloc a proprietății imobiliare aflată în patrimoniul societății debitoare AGN Business Center SRL, situată în Mun. Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, jud, Timiș, cod postal 300088, constând în nouă spații de birouri și patruzeci și șase locuri de parcare subterane, amplasate într-o clădire de birouri cu regim de înălțime S+DS+P+9E, cu următoarele specificații și date de identificare cadastrală: nivel Subsol înscris în CF nr. 400784-C1-U1 cu nr. cadastral 400784-C1-U1; nivel Demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U2 cu nr. cadastral 400784-C1-U2; nivel Subsol și demisol înscris în CF nr. 400784-C1-U15 cu nr. cadastral 400784-C1-U15; nivel Parter înscris în CF nr. 400784-C1-U3 cu nr. cadastral 400784-C1-U3; nivel Etaj 1 înscris în CF nr. 400784-C1-U4 cu nr. cadastral 400784-C1-U4; nivel Etaj 2 înscris în CF nr. 400784-C1-U5 cu nr. cadastral 400784-C1-U5; nivel Etaj 3 înscris în CF nr. 400784-C1-U6 cu nr. cadastral 400784-C1-U6; nivel Etaj 4 înscris în CF nr. 400784-C1-U7 cu nr. cadastral 400784-C1-U7; nivel Etaj 5 înscris în CF nr. 400784-C1-U8 cu nr. cadastral 400784-C1-U8; nivel Etaj 6 înscris în CF nr. 400784-C1-U9 cu nr. cadastral 400784-C1-U9; nivel Etaj 7 înscris în CF nr. 400784-C1-U10 cu nr. cadastral 400784-C1-U10; nivel Etaj 8 înscris în CF nr. 400784-C1-U11 cu nr. cadastral 400784-C1-U11; Procesul-verbal nr. 1655/20.04.2022 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor din data de 20.04.2022, ora 10:00, publicat în BPI nr. 7015/20.04.2022; Procesul-verbal nr. 2242/30.05.2022 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor din data de 30.05.2022, ora 08:00, publicat în BPI nr. 9379/31.05.2022.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra proprietății imobiliare să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; Telefon 0745.267.676; 0755.732.233; 0752.286.086; tel./fax : 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.