Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica CC MH Confort produse de balastiera 22.03.2018

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/460/2005, având cod de identificare fiscală nr. 17044001, aflată în procedura de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile profesionale de insolvență asociate prin contract Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

 

 

  1. Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 17,60 lei/tonă sau 28,20 lei/mc;
  2. Sort concasat-criblura 8-16:24,40 lei/tonă

 (in cazul vanzarii in bloc)

 

 

  1. Sort 8-16 (1,6 tone/mc): 24 lei/tonă
  2. Sort concasat-criblura 8-16:24 lei/tonă

 (in cazul vanzarii cu amanuntul)

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.9465/101/2012.

 

Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi la data de 22.03.2018 orele 13:oo. si se va relua săptămânal în fiecare zi de miercuri în aceeași locație și aceiași ora.

 

  • Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S V428 9386 2600.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.