Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica bunuri mobile SC Fane Construct SRL

Subscrisa SC Fane Construct SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Pecica, nr. 539, jud. Arad, CUI 18437637, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J2/381/2006, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 5099/108/2016 aflat pe rolul Tribunalului Arad, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată RFO II sub nr. 0649, CIF 31215824, numit prin Încheierea civilă nr. 102 din data de 20.04.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 5099/108/2016/a1, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, cu strigare, pornind de la prețul de evaluare la care se adaugă TVA, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri:

Nr. crt. Denumire bun mobil Descriere Stare tehnică Buc. Preț/buc. – LEI –
1 Cazan lemne 50 kw, 10 ani vechime defect 1 402
2 Betonieră 220 L 10 ani vechime funcțional 1 324
3 Frigider Arctic 10 ani vechime funcțional 1 159
4 Hotă Bucătărie 10 ani vechime funcțional 1 68
5 TV Watson TV Led Slim, diagonală 60, 4 ani vechime funcțional 1 96
6 Mașină de spălat automată Wirlpool AWM 245-600, 10 ani vechime funcțional 1 187
7 Boiler apă caldă boiler marca Tesy, 80l, 1800w, 5 ani vechime funcțional 1 499
8 Tăietor pavaj 5 ani vechime funcțional 1 67
9 Ciocan demolator Bosch 1800W, 10 ani vechime funcțional 1 197
10 Laptop HP seria CNF 720200X, 10 ani vechime funcțional 1 229
11 Polizor Hitachi Kaki G2 ST, 4 ani vechime funcțional 1 59
12 Motocoasă Hitachi 4 ani vechime defect 1 46
13 Ciocan Rotopercutor Panzer marca Panzer Magnesium 1250W, 3 ani vechime funcțional 1 62
14 Autoturism Opel Astra Opel Astra Caravan, 1.7 DTI, an 2003, nr. omologare ABPE1V1J12I11E3, nr. identificare WOLTGF353217928, 1686 cmc, motor tip Y17DT, nr. 0648529, motorină, culoare gri, km. estimați 350.000, nr. înmatriculare BH03GVL, CIV F373907 defect 1 3147

Pasul de creștere a a prețului strigat, în cazul în care sunt mai mulți ofertanți, se stabilește la 5% din valoarea ultimului preț strigat, până când se constată că nu se mai înregistrează nicio supraofertă a ultimului preț strigat.

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt : Sentinţa nr. 319/22.09.2016 pronunţată de către Tribunalul Arad, în dosarul nr. 5099/108/2016 prin intermediul căreia se dispune deschiderea procedurii simplificată de insolvență a debitoarei și Procesul verbal din data de 17.03.2017 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului. Adunarea Generală a Creditorilor a luat act de regulamentul de vânzare al bunurilor aflate în averea debitoarei.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 16.06.2017 orele 16:00.

Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi:

– să depună o garanţie reprezentând 5% din valoarea de evaluare a bunurilor pentru care își depune oferta de cumpărare, în contul de lichidare al debitoarei deschis la Banca Transilvania, cod IBAN RO24 BTRL RONC RT03 7222 7801,

Ofertanții persoane juridice române trebuie să depună : copie cf. cu orig. de pe Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului, declarație pe proprie răspundere a administratorului societății că societatea nu se află în insolvență, reorganizare judiciară sau faliment, cerere privind intenția de a achiziționa individual sau în bloc bunurile mobile din averea debitoarei, așa cum sunt prezentate în raportul de evaluare, și denumirea acestora.

Ofertanții persoane juridice străine trebuie să depună : documentele firmei privind actul de înmatriculare în țara de origine, copie tradusă în limba română, traducere legalizată de biroul notarial din România, declarație pe proprie răspundere a administratorului societății că societatea nu se află în insolvență, reorganizare judiciară sau faliment, atestată de un avocat sau certificată la notar, cerere privind intenția de a achiziționa individual sau în bloc bunurile mobile din averea debitoarei, așa cum sunt prezentate în raportul de evaluare, și denumirea acestora.

Ofertanții persoane fizice trebuie să depună : copie de pe actul de identitate, originalul se va prezenta la comisie pentru confruntare,  cerere privind intenția de a achiziționa individual sau în bloc bunurile mobile din averea debitoarei, așa cum sunt prezentate în raportul de evaluare, și denumirea acestora.

Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 16.06.2017 să depună documentele precizate anterior, în plic sigilat, până în ziua licitației, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș. La data, ora și locul indicate în anunțul publicitar, ofertanții care au depus documentele prevăzute în regulamentul de vânzare, în plic sigilat, sunt invitați să participe la deschiderea plicurilor, ce vor fi inventariate și consemnate în procesul verbal. Urmare a desigilării plicurilor și inventarierii actelor, se va anunța public care sunt cererile de intenție. Potențialii ofertanți care nu au depus garanția de participare și documentele solicitate vor fi descalificați, consemnându-se despre aceasta în procesul verbal. Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.