Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica bunuri mobile SC Bobstar Prod SRL, 10.10.2016

SC Bobstar Prod SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Hunedoara, str. Laminatorului, nr. 3, ap. 35, jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J20/974/1994, CUI 5945056, aflată  în procedura de faliment în dosar nr. 399/97/2015 aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri:

 •  Mașină de debitat metale MAKITA – la prețul de 181.05 lei reprezentând 85% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
 • Reductor presiune ARCO2 – la prețul de 196,35 lei reprezentând 85% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
 • Trusă scule (chei tubulare, etc.) – la prețul de 49,30 lei reprezentând 85% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
 • Polizor unghiular GA500 – la prețul de 48,45 lei reprezentând 85% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
 • Polizor unghiular BOSCH – la prețul de 87,55 lei reprezentând 85% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
 • Mandrisa SDS MAKITA – la prețul de 56,10 lei reprezentând 85% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
 • Ruletă 5m – la prețul de 2,55 lei reprezentând 85% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
 • Pistol vopsit cu aer comprimat – la prețul de 24,65 lei reprezentând 85% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
 • Autoturism DAEWOO CIELO – la prețul de 306 lei reprezentând 85% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare.

 

Valorile nu sunt afectate de TVA.

 

Nr. crt. Denumire bun aflat în patrimoniul debitorului SC Bobstar Prod SRL Cantitatea
1 Dispozitiv electric tăiat fier beton SC.30 1
2 Dispozitiv electric îndoit fier beton SP.30 1
3 Mașină de întins oțel beton 1
 • Valoarea estimată de către evaluator și modul de calcul, pentru bunurile dispozitiv electric tăiat fier beton SC.30, dispozitiv electric îndoit fier beton SP.30 și mașină de întins oțel beton este:
 • Masa proprie estimată (kg) = aprox 400 kg metal,

400 kg * 0,6 lei/kg (fier vechi) = 240 lei

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt : Sentinţa nr. 151/F/2016 din data de 09.03.2016 pronunţată de către Tribunalul Hunedoara, în dosarul nr. 399/97/2015 prin intermediul căreia se dispune trecerea debitorului Bobstar Prod SRL în procedura de faliment și Procesul verbal nr. 2627/08.08.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Bobstar Prod SRL. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 08.08.2016 a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru activele aflate în averea debitorului SC Bobstar Prod SRL, întocmit de către lichidatorul judiciar.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 10.10.2016 orele 16:30.

 • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO20 BTRL RONC RT02 3620 7101 deschis la Banca Transilvania, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 50,00 lei.
 • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 10.2016 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini până la data de 10.10.2016 orele 15:30 la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.