Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica bunuri mobile SC Amores Com SRL 19.01.2017

Debitorul SC Amores Com SRL, cod de identificare fiscală: 5095761; Sediul social localitatea Drobeta Turnu Severin, str.  B – dul Tudor Vladimirescu, nr. 113B, jud. Mehedinţi, Număr de ordine în registrul comerţului, J25/33/1994, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 7466/101/2013 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator ec Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

– Mobilier Bar

Preţul de pornire a licitaţiei este 55,00 lei echivalentul a 12 euro, preț neafectat de T.V.A.

  • Scaun ( 4 bucati)

Pretul de pornire per bucata a licitatie este de 3,00 lei echivalentul a 0,70 euro, pret neafectat de TVA

  • Masa ( 5 bucati)

Pretul de pornire per bucata a licitatiei este de 6,00 lei echivalentul a 1,30 euro, pret neafectat de TVA

 

Pret total :97 lei, pret neafectat de TVA

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunulurile mobile * bunuri mobile * descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 721/2014 din data de 16.06.2014 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.7466/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 19.01.2017 orele 1500.

  • Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Amores Com SRL Drobeta Tr. Severin este: RO90 PIRB 2700 7606 8900 1000 deschis la Piraeus Bank SA Sucursala Dr. Tr. Severin.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 19.01.2017 orele 1500 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație până la data de 19.01.2017 orele 1300 la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. respectiv la sediul din localitatea Timisoara, str. N. Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, tel:0745267676