Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

LICITATIE PUBLICA bunuri mobile SC Alecris Autocaf SRL

Debitorul SC ALECRIS AUTOCAF SRL, cu sediul în Mun. Dr. Tr. Severin, B-dul. Mihai Viteazu, nr. 16, Bl. M13, sc. 2, et. 3, ap. 8, judeţul Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 22298510, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/511/2007, aflata  în procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 977/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator ec Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la preturi diminuate cu 50% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare conform hotarariui adunarii creditorilor din data de 27.07.2017:

  1. Automat bauturi calde Flymax F300 la pretul de 770 lei +TVA /
  2. Automat bauturi calde Flymax F300 la pretul de 770 lei +TVA/
  3. Automat bauturi calde Flymax F300 la pretul de 770 lei +TVA/
  4. Automat bauturi calde Flymax F300 la pretul de 450 lei +TVA/
  5. Automat bauturi reci si snack Fly 25 la pretul de 815 lei +TVA/
  6. Automat bauturi reci si snack Fly 25 la pretul de 815 lei +TVA/
  7. Automat bauturi reci si snack Fly 25 la pretul de 815 lei +TVA/

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile  descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 600/2015  09.12.2015 din data de 09.12.2015  de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 977/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 01.11.2017 orele 1400.

  • Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină cu cel puțin 2(două) ore înainte de ora licitației.
  • Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 01.11.2017 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro.