Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – bunuri mobile (motocositoare, ciocan rotopercutor, betonieră Limex, centrală termică, freză lemn, etc.)

ADIVASDO PROD IMPEX SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în Moldova Nouă, Malilug Varad, nr. FN, jud. Caraș-Severin,CUI 17677305, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/570/2005, aflată în procedura simplificată de insolvență, în dosarul nr. 2038/115/2019 aflat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal,prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, numit prin Sentința civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, respectiv conform Deciziei civile nr. 582/2020 din data de 08.12.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2038/115/2019/a3, anunţă licitaţie publică deschisă, competitivă, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe în valoare totală de 5.403,00 lei la care se adaugă TVA, reprezentând:

1CENTRALA TERMICA marca VIADRUS, putere 32 kw, an 2006 *Asupra bunului a fost instituit sechestru asigurător penal conform Ordonanţei din data de 02.03.2017 și menținut prin Sentința nr. 34/2021 din data de 26.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-Severin, Secția Penală258.00 lei54.00  €
2BETONIERA PROFESIONALA LIMEX, tip 16S LS, 700W, AN 2011123.00 lei25.20  €
3GRUP ELECTROGEN 10 kva HONDA, tip H 10000228.00 lei46.80  €
4APARAT AER CONDITIONAT ACSON, monosplit, model ASLC25CR ACPOA105.00 lei21.60  €
5MOTOCOSITOARE FS 310 STIHL, 1,9 CP102.00 lei21.00  €
6MOTOCOSITOARE FS 310 STIHL, 1,9 CP0.00 lei–    €
7MOTOFOARFECA DE TUNS GARD VIU, HS 81 T 75 cm, model M2478.00 lei16.20  €
8MOTOFIERASTRAU STIHL MS 181, an 201184.00 lei18.00  €
9MASINA DE FABRICAT BOLTARI, an 2006 *Asupra bunului a fost instituit sechestru asigurător penal conform Ordonanţei din data de 02.03.2017 și menținut prin Sentința nr. 34/2021 din data de 26.04.2021 pronunțată în dosarul nr. 1834/115/2019 al Tribunalului Caraș-Severin, Secția Penală2,574.00 lei534.00  €
10CIOCAN ROTOPERCUTOR HILTI TE 905 AVR, AN 2012105.00 lei21.60  €
11CIOCAN ROTOPERCUTOR HILTI 805 AVR, AN 2012117.00 lei24.00  €
12FREZA LEMN CU MOTOR SI TABLOU DE SIGURANTA, an 2014564.00 lei117.00  €
13MASINA DE RINDELUIT CU MOTOR MONOFAZIC, an 2014579.00 lei120.00  €
14MASA CIRCULAR CU PANZA MONOFAZAT, an 2014300.00 lei61.20  €
15GENERATOR SUDURA TRIFAZIC, an 2006186.00 lei38.40  €

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 13.09.2021, ora 16:00, iar în cazul în care mijloacele fixe nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 20.09.2021 ora 16:00, 27.09.2021 ora 16:00, 04.10.2021 ora 16:00, respectiv în data de 11.10.2021, ora 16:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării garanției de 10% din preţul de pornire al mijloacelor fixe pe care intenţionează să le cumpere, în contul unic de insolvenţă al Adivasdo Prod Impex SRL (CUI 17677305) – cod IBAN RO49 BTRL RONC RT05 5104 2001, deschis la Banca Transilvania SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 50,00 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Adivasdo Prod Impex SRL (CUI 17677305) – cod IBAN RO49 BTRL RONC RT05 5104 2001, deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe reprezintă 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt: Sentința civilă nr. 312/JS din data de 28.11.2019 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2038/115/2019, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva averii debitorului Adivasdo Prod Impex SRL SRL, Decizia civilă nr. 582/2020 din data de 08.12.2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2038/115/2019/a3 și Încheierea de ședință din data de 04.02.2021 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2038/115/2019, prin care a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului Adivasdo Prod Impex SRL practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL; Procesul-verbal nr. 4416 din data de 24.12.2020 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Adivasdo Prod Impex SRL SRL a aprobat regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunurile mobile – mijloace fixe și obiecte de inventar din averea debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL, propus de către lichidatorul judiciar; Procesul-verbal nr. 2960/16.08.2021 publicat în BPI nr. 13879/20.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Adivasdo Prod Impex SRL din data de 16.08.2021, ora 11:00, prin care a fost aprobată continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile din averea debitorului Adivasdo Prod Impex SRL la prețul de 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijloacelor fixe să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.           

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.