Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – bunuri mobile (mobilier, aparate aer condiționat, etc.)

AGN BUSINESS CENTER SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, Calea Aradului, nr. 8, ap. 3, jud. Timiș, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul J35/34/2012, având cod unic de înregistrare RO 29522673, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC A BUNURILOR MOBILE la prețul de 1.681,20 EURO + TVA (la cursul valutar BNR din data plății), reprezentând:

Denumirea bunurilorNr. inventar U/MCantitate
Panouri glisante6001366buc1
Set masa7002175buc1
Set masa7002174buc1
Set masa7002173Buc1
Set masa7002172buc1
Set masa + 4 scaune7002169buc1
Set masa + 1 scaun7002168buc1
Ansamblu mobilier bucatarie6001221Buc1
Set masa + 4 scaune7001124Buc1
Set masa + 4 scaune7001123 1
Set masa + 4 scaune7001122buc1
Set masa + 4 scaune7001121 1
Sirena incendiu7001372buc1
Panouri glisante6001364buc1
Ansamblu mobilier bucatarie6000616buc1
Set masa + 4 scaune7001127buc1
Set masa + 4 scaune7001126buc1
Set masa + 4 scaune7001125buc1
Set masa + 4 scaune7001123buc1
Sirena incendiu7001373buc1
Panouri glisante6001363buc1
Aparat aer conditionat6001776buc1
Set masa + 4 scaune7002171buc1
Set masa + 4 scaune7002170buc1
Set masa + 4 scaune7002169buc1
Set masa + 4 scaune7002168buc1
Sirena incendiu SB1027000693buc1
Sirena incendiu SB1027000692buc1
Sirena incendiu7001375buc1
Sirena incendiu7001374buc1
Panouri glisante6001358buc1
Aparat aer conditionat6001191buc1
pult receptie bloc/2buc buc1
casetiere bloc buc2
canapea hol Topaz buc1
Systech Grup stingatoare BC P6*6buc Buc6
Scaun birou buc1
Fotolii hol BC -4*120.16/buc Buc2
Imprimanta HP M3035xs buc1
Intel Core 2Duo6600*unitate buc1
Birou AB 130 mesteacan buc1
Birou ERM 140 mesteacan buc1
Dulap ODD 190 *mesteacan buc1
Etajera OED 190*mesteacan buc1
Casetiere mesteacan buc3
Dulap biblioraft arhiva ctb buc1
Mobila cu vitrina sala sedinte buc1
Scaun Felicia (birou tehnic) buc1
Trusa medicala buc1
PC Intel Core Duo E8600 buc1
Masca calorifer-birouri buc2
Stingatoare P6*3B-BC buc3
Stingatoare P6*6B buc6
Stingatoare G2*2B buc2
Mesh publicitar 93.5 mp buc1
Stingatoare P6*1B-BC buc1
Termometru digital buc2

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 09.06.2023 ora 12:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 16.06.2023 ora 12:00, 23.06.2023 ora 12:00, 30.06.2023 ora 12:00, respectiv 07.07.2023 ora 12:00.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului AGN Business Center SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 29522673) – cod IBAN RO72 EGNA 1010 0000 0011 9466, deschis la Vista Bank (România) SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 200 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului AGN Business Center SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI RO 29522673) – cod IBAN RO72 EGNA 1010 0000 0011 9466, deschis la Vista Bank (România) SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea în bloc prin licitație publică a bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 340/2021 din data de 25.03.2021 pronunțată în dosarul nr. 4060/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, Procesul-verbal nr. 5432/29.12.2022 publicat în BPI nr. 21053/29.12.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului AGN Business Center SRL din data de 29.12.2022, ora 09:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători; a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor mobile din averea debitorului AGN Business Center SRL.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; Telefon 0745.267.676; 0755.732.233; 0752.286.086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.