Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica * Bunuri mobile mijloace fixe GOGONETU MELANIA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA

Debitorul GOGONETU MELANIA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, sediul social in com Şimian, sat dudaşu, str. DC11, nr. 156, judeţul MEHEDINŢI, având CUI 36145916, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Mehedinti sub nr. F25/292/2016, aflat în procedura simplificata de faliment conform Sentintei nr. 18/2021 din data de 02.06.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 286/101/2021, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti, cu sediul in Mun. Bucureşti, str. Barbu Delavrancea nr. 7, etaj 1, ap. 2bis, sector 1 şi sediul procesual ales în Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, jud. Mehedinţi, CUI  43503529 , înregistrată în RFO II sub nr. 1266, prin asociat coordonator Neagoe Roxana-Violeta, scoate la vânzare la preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 27 din data de 07.03.2022, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 29.03.2022, urmatoarele bunuri mobile mijloace fixe:

– de tipul utilaje:    

  1. Remorca REMA MEUSEL (an aprox. 1980), tip/varianta: MTCHLW 20/57/2 // TRAILER, numar de identificare W09PCL220YEM17066, masa proprie (kg) aprox. 4000, 2 axe, capacitate incarcare – 18000kg, culoare gri, anvelope 8.25-15 18PR, starea tehnica constatata precara, in functiune, localizata in Sat Halanga, Comuna Izvoru Barzii, Mehedinti– la valoarea de piata de 2.235,00 Euro exclusiv TVA (echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii);

– de tipul deseuri:

  • LINIE RECICLARE MASE PLASTICE localizata in Sat Halanga, Comuna Izvoru Barzii, Mehedinti la valoarea de piata de 1.210,00 Euro exclusiv TVA (echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii);
  • ECHIPAMENT FOLIE localizata in Sat Halanga, Comuna Izvoru Barzii, Mehedinti – la valoarea de piata de 485,00 Euro exclusiv TVA (echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii);

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 06.06.2022, orele 1400.

In situatia in care la licitatia publica din data de 06.06.2022 bunurile nu vor fi valorificate, licitatia se va relua in aceleasi conditii si la aceeasi ora (ora 14:00) in data de 20.06.2022 si in data de 04.07.2022.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 18/2021 din data de 02.06.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în dosarul nr. 286/101/2021 prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment impotriva debitoarei GOGONETU MELANIA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei GOGONETU MELANIA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, cu cel putin o zi inainte de data stabilita pentru inceperea licitatiei, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru fiecare bun mobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 300,00 lei plus TVA pentru toate bunurile mobile, respectiv 100,00 lei plus TVA pentru un singur bun mobil pe care intenţionează sa il achizitioneze.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100094525138.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa se realizeze cu respectarea masurile propuse de autoritati de autoprotectie (masca, distantare sociala, etc.).

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0754.704.704, 0252/354.399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al lichidatorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.