Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – bunuri mobile Lummy Star Tools SRL

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului LUMMY STAR TOOLS SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite,cu sediul social în mun. Caransebeș, Aleea Alunișului, bl. 2, sc. B, et. 1, ap. 6, jud. Caraș-Severin,CUI 16959413, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J11/921/2004,numit prin Sentinţa civilă nr. 315/JS din data de 25.10.2018 pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1057/115/2018, în temeiul art. 839 şi următoarele Cod Proc. Civ. şi în baza titlurilor executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile din averea debitoarei, respectiv:

  • prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Lummy Star Tools SRL;
  • Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1057/115/2018, prin care judecătorul-sindic a aprobat vânzarea bunurilor mobile din averea debitorului conform Codului de Procedură Civilă.

Aducem la cunoștință că în data de 25.01.2022, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, va avea loc vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile din averea debitorului Lummy Star Tools SRL în valoare totală de 210,53 lei + TVA:

Denumirea bunurilorU.M.CantitățiPreț de pornire LEI/BUCPreț de pornire LEI TOTAL (exclusiv TVA)
Burlan emailatbuc100.505.00
Cot emailatbuc190.458.55
Plasa fibra 50mbuc52.5012.50
Sarma 2mbuc121.60.1922.80
Burlan Tnbuc20.280.55
Mistrie maner cauciucbuc200.234.50
Furtun 3/4buc1000.098.75
Variator tens.buc90.383.38
Cuplebuc110.151.65
Intrerupătorbuc90.201.80
Racord flexibil 1/2buc1680.1829.40
Siliconbuc740.2316.65
Boiler inoxbuc195.0095.00

Valorificarea bunurilor mobile se face cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Prețul a fost stabilit conform prevederior art. 769 alin. (9) CPC, așa cum rezultă din Încheierea de stabilire a prețului bunurilor mobile nr. 246/18.01.2022. Prețul nu conține TVA, alte taxe sau impozite, nu au fost considerate costuri de montaj, demontare. Bunurile se vând libere de sarcini și alte drepturi.

Toate persoanele, care  pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt somate să comunice aceasta executorului judecătoresc, înainte de data licitaţiei, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Toate persoanele interesate de cumpărarea bunurilor, vor depune, cel mai târziu până la începerea licitației, ofertele de cumpărare ale bunurilor. În conformitate cu prevederile art. 768 Cod proc. civ., ofertanții sunt obligați să depună, cel mai tarziu până la începerea licitației, în contul unic de insolvență al debitorului Lummy Star Tools SRL (CUI 16959413)cod IBAN RO31 BTRL RONC RT00 W399 0602, deschis la Banca Transilvania, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, pentru termenul respectiv, pentru bunurile pe care intenționează să le cumpere. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare și va fi prezentată cel mai târziu până la începerea licitației la sediul lichidatorului judiciar sau daca acest momen este chiar ziua licitației,  la locul organizării acesteia, menționat mai sus.

Conform prevederilor art. 769 alin. (9) Cod proc. civ., dacă nu se va obține nici acest preț, bunurile vor fi vândute, la același termen, la cel mai mare preț oferit, chiar și atunci când la licitație s-a prezentat un singur ofertant.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.