Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – bunuri mobile din averea debitorului Euro Covers SRL

EURO COVERS SRLîn faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Municipiul Timişoara, Calea Aradului, nr. 48, Hala nr. 10, Birou 1, jud. Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/708/2010, având CUI RO 26880049, prin lichidator judiciar consorțiul format din: Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, și Cabinet Individual De InsolvențăDăogaru Petrișor-Liviu“, cu sediul în Timișoara, Bd-ul Revoluției 1989, nr. 3, et. 1, ap. 5, jud, Timiș, înregistrat în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 1B2212, înregistrat în RFO I sub nr. 2212/2008, având CIF 19918744, reprezentat prin Dăogaru Petrișor-Liviu, numit prin Încheierea civilă nr. 1019/2022 din data de 20.10.2022 pronunțată în dosarul nr. 1951/30/2022 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ, CU STRIGARE, PENTRU VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE:

Denumire bun mobilPreț de pornire
Autoturism marca Mazda, Tip CR1, Varianta 19T, Model 5, Serie șasiu JMZCR19T670159225, anul fabricației 2007, putere 81 kW, număr de înmatriculare TM-95-EUR, caroserie AF vehicul cu utilizare multiplă, capacitate cilindrică 1998 cmc, culoare gri, stare tehnică: nefuncțional400 EURO + TVA
Autoturism marca Mazda, Tip CR1, variantă 19R, Model 5, Serie șasiu JMZCR19R660129740, categorie M1, Anul fabricației 2005, număr de înmatriculare TM-44-EUC, caroserie AF vehicul cu utilizare multiplă, capacitate cilindrică 1998 cmc, culoare gri, putere 105 kW, stare tehnică: nefuncțional355 EURO + TVA
Total preț de pornire755 EURO + TVA

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 02.06.2023 ora 11:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 09.06.2023 ora 11:00, 16.06.2023 ora 11:00, 23.06.2023 ora 11:00, respectiv în data de 30.06.2023 ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Euro Covers SRL (CUI RO 26880049) –  cod IBAN RO75BTRLRONCRT0P68550701 deschis la Banca Transilvania SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 100 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Euro Covers SRL (CUI RO 26880049) –  cod IBAN RO75BTRLRONCRT0P68550701 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 50% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului Euro Covers SRL nr. 290/29.08.2022, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depus la dosarul cauzei nr. 1951/30/2022 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 1019/2022 din data de 20.10.2022 pronunțată în dosarul nr. 1951/30/2022 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă; Procesul-verbal nr. 4654/07.11.2022, publicat în BPI nr. 18270/09.11.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Euro Covers SRL din data de 07.11.2022, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Euro Covers SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunurilor mobile din averea debitorului Euro Covers SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.