Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – bunuri mobile Comserv Enache Nicolae SRL

PUBLICAŢIE / ANUNȚ DE VÂNZARE MOBILIARĂ

încheiată astăzi 12.01.2022

la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, atribut fiscal RO, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului COMSERV ENACHE NICOLAE SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în localitatea Fântânele, nr. 374 A, jud. Arad,CUI30730635, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J02/1085/2012,numit prin Sentința civilă nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4371/108/2016, în temeiul art. 839 şi următoarele Cod Proc. Civ. şi în baza titlurilor executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile din averea debitoarei, respectiv:

  • Sentința civilă nr. 574 din data de 03.09.2018 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4371/108/2016 prin care s-a dispus intrarea în faliment a debitorului Comserv Enache Nicolae SRL;
  • Sentința civilă nr. 711 din data de 18.10.2021 pronunţată de Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4371/108/2016, prin care judecătorul-sindic a aprobat vânzarea bunurilor mobile din averea debitorului conform Codului de Procedură Civilă.

Aducem la cunoștință că în data de 25.01.2022, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, va avea loc vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile din averea debitorului Comserv Enache Nicolae SRL în valoare totală de 31,13 lei + TVA:

Nr. crt.Denumire bunuri mobile Mijloace fixe si Obiecte de inventarCantPreț de pornire LEI/BUCPreț de pornire LEI TOTAL (exclusiv TVA)
1APARAT DE CAFEA INOX BREMER117,72 lei 17,72 lei
2APARAT ZUGRAVIT SI VOPSIT FLEXIO W99012,06 lei 2,06 lei
3DEVIA SUPORT SELFIE STICK UNIVERSAL BLACK10,09 lei 0,09 lei
4Aspirator Lavatron13,75 lei 3,75 lei
5TV PLASMA LG16,75 lei 6,75 lei
6Casa marcat Datecs50,15 lei0,75 lei

Valorificarea bunurilor mobile se face cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Prețul a fost stabilit conform prevederior art. 769 alin. (9) CPC, așa cum rezultă din Încheierea de stabilire a prețului bunurilor mobile nr. 5475/15.12.2021. Prețul nu conține TVA, alte taxe sau impozite, nu au fost considerate costuri de montaj, demontare. Bunurile se vând libere de sarcini și alte drepturi.

Toate persoanele, care  pretind vreun drept asupra bunurilor, sunt somate să comunice aceasta executorului judecătoresc, înainte de data licitaţiei, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Toate persoanele interesate de cumpărarea bunurilor, vor depune, cel mai târziu până la începerea licitației, ofertele de cumpărare ale bunurilor. În conformitate cu prevederile art. 768 Cod proc. civ., ofertanții sunt obligați să depună, cel mai tarziu până la începerea licitației, în contul de lichidare al debitorului Comerv Enache Nicolae SRL (CUI30730635) – cod IBAN RO47 BREL 0002 0016 2804 0100, deschis la Libra Internet Bank SA, o garanție reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, pentru termenul respectiv, pentru bunurile pe care intenționează să le cumpere. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare și va fi prezentată cel mai târziu până la începerea licitației la sediul lichidatorului judiciar sau daca acest momen este chiar ziua licitației,  la locul organizării acesteia, menționat mai sus.

Conform prevederilor art. 769 alin. (9) Cod proc. civ., dacă nu se va obține nici acest preț, bunurile vor fi vândute, la același termen, la cel mai mare preț oferit, chiar și atunci când la licitație s-a prezentat un singur ofertant.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.