Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica baraci birouri C&C MH Confort 19.03.2018

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C.Bratianu, nr. 11A, judetul Mehedinti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mehedinti sub nr. J25/460/2005, avand cod de identificare fiscala nr. 17044001, aflata in procedura de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinti, prin lichidator judiciar societatile profesionale de insolventa asociate prin contract Yna Consulting SPRL si Consultant Insolvență SPRL, scoate la vanzare urmatoarele bunuri imobile:

  • Baraca – Birouri + Laborator situat in sat Halanga, judetul Mehedinti, Sc= 136,85 mp la valoarea de 11.730 euro;
  • Cladire Administrativa-Birouri Mecanizare, Sc=96,53 mp la valoarea de 11.330 euro;
  • Cladire Administrativa-Birouri Mecanizare, Sc=114,20 mp la valoarea de 13.375 euro;
  • Barca Izopan-Magazie, Sc=67,22 mp la valoarea de 6.115 euro.

Preturile nu includ T.V.A

Titlul executoriu in baza caruia lichidatorul judiciar procedeaza la vanzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronuntata de catre judecătorul sindic in dosarul de insolventa nr. 9465/101/2012.

Licitatia va avea loc la sediul debitoarei situat in localitatea Dr. Tr. Severin, str. I.C. Brătianu, nr. 11A, judetul Mehedinti la data de  19.03.2018, ora 1400.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea, a unei cautiuni de 10% din pretul de pornire al licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini cu cel putin 2 ore inainte de ora de incepere a licitatiei publice. Cont deschis la BRD SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S V428 9386 2600.

Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la sedinta de licitatie la termenul de vanzare, la locul fixat în acest scop si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.

Relatii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul debitoarei din Dr. Tr. Severin, str. I.C. Bratianu, nr. 11A, judetul Mehedinti.