Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – VOLKSWAGEN TRANSPORTER 70X02D, CITROEN JUMPY B*****

TT HOLDING ADMINISTRATIONS SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 24, încăperea 1A, biroul 4, et. 11, ap. 64, jud. Timiș, având CUI 35792310,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/727/2016, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea civilă nr. 254/2022 din data de 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 2891/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ, CU STRIGARE, PENTRU VÂNZAREA URMĂTOARELOR MIJLOACE DE TRANSPORT:

Denumire mijloc de transportPreț de pornire
Autoutilitară marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER, tip 70X02D, număr de înmatriculare TM21CZY, serie șasiu WV1ZZZ70ZYH064795, an fabricație 2000, culoare alb, serie motor 217820, caroserie BA suprastructura deschisa180,00 € + TVA
Autoutilitară N1 marca CITROEN JUMPY, tip B*****, număr de înmatriculare TM19RMW, serie șasiu VF7BYDHXA12512971, an fabricație 1999, caroserie BB Furgon, culoare alb45,00 € + TVA

Valorificarea mijloacelor de transport se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 23.03.2023 ora 11:00, iar în cazul în care mijloacele de transport nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 30.03.2023 ora 11:00, respectiv în data de 06.04.2023 ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al TT Holding Administrations SRL (CUI 35792310) –  cod IBAN RO94BTRLRONCRT0646036201 deschis la Banca Transilvania SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al TT Holding Administrations SRL (CUI 35792310) –  cod IBAN RO94BTRLRONCRT0646036201 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al mijloacelor de transport reprezintă 10% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare a autovehiculelor aflate în proprietatea societății debitoare TT Holding Administrations SRL întocmit de Westside Appraisal SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Stoia I. L., depus la dosarul nr. 2891/30/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secţia a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea mijloacelor de transport descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 254/2022 din data de 03.03.2022 pronunțată în dosarul nr. 2891/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă; Procesul-verbal nr. 2654/28.06.2022 publicat în BPI nr. 11234/30.06.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations SRL din data de 28.06.2022, ora 10:00 a aprobat tipul de vânzare a mijloacelor de transport din averea debitorului TT Holding Administrations SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea individuală a mijloacelor de transport din averea debitorului TT Holding Administrations SRL: autoutilitară marca Toyota Land Cruiser, tip J9, număr de înmatriculare TM 01 TTH, serie șasiu JT111GJ9000009402, an fabricație 1997, culoare verde, caroserie BB03 Furgon, serie motor 0179065; autoutilitară marca Volkswagen Transporter, tip 70X02D, număr de înmatriculare TM21CZY, serie șasiu WV1ZZZ70ZYH064795, an fabricație 2000, culoare alb, serie motor 217820, caroserie BA suprastructura deschisa; autoturism marca Volkswagen Transporter, tip 7DB, număr de înmatriculare TM 19 ERO, serie șasiu WV2ZZZ70ZYH074433, an fabricație 2000, culoare albastru, caroserie AC Break; autoutilitară N1 marca Citroen Jumpy, tip B*****, număr de înmatriculare TM19RMW, serie șasiu VF7BYDHXA12512971, an fabricație 1999, caroserie BB Furgon, culoare alb; Procesul-verbal nr. 273/19.01.2023, publicat în BPI nr. 1211/20.01.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului TT Holding Administrations SRL din data de 19.12.2022, ora 08:00 a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării mijloacelor de transport din averea debitorului TT Holding Administrations SRL la prețul de 10% din valoarea de piață, prin organizarea de 3 licitații publice la acest preț.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al mijlocului de transport, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijloacelor de transport să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.