Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Autoutilitara N1 IVECO DAILY și Autoutilitara N1 VOLKSWAGEN CRAFTER

BUILD ARCH CONFORT SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Tulcea, str. 1848, nr. 5, bloc 4, sc. B, etaj 2, ap. 12, jud. Tulcea, CUI 36741471, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J36/532/2016, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George,numit prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 12.06.2020 modificată prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 18.06.2020, pronunţate de Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1331/88/2019, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile:

Denumire bun mobilValoare de piață EURO
AUTOUTILITARĂ N1, marca IVECO, tip DAILY, nr. înmatriculare TL-05-JUX, nr. omologare BF171P1111J21E4, nr. identificare ZCFC358400D406531, serie motor 982034, an fabricație 2009, combustibil Diesel, număr km 397.812 Km, stare tehnică bună2.280 EURO + TVA
AUTOUTILITARĂ N1, marca VOLKSWAGEN, tip CRAFTER, nr. înmatriculare TL-04-JUX, nr. omologare BF12311A11J27R4/2006, nr. identificare WV1ZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, an fabricație 2006, combustibil Diesel, număr km 558.215 Km, stare tehnică bună2.430 EURO + TVA
Total4.710 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății)

Valorificarea bunurilor mobile se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 13.08.2021, ora 09:00, iar în cazul în care bunurile mobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 20.08.2021 ora 09:00, 27.08.2021 ora 09:00, 03.09.2021 ora 09:00, respectiv în data de 10.09.2021 ora 09:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al SC Build Arch Confort SRL (CUI 36741471) –  cod IBAN RO25 BTRL RONC RT05 6794 4101 deschis la Banca Transilvania SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SC Build Arch Confort SRL (CUI 36741471) –  cod IBAN RO25 BTRL RONC RT05 6794 4101 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 225/25.06.2021, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depus la dosarul cauzei nr. 1331/88/2019 aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descris mai sus, sunt: Încheierea nr. 104/2019 din data de 15.11.2019 pronunţată de Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1331/88/2019; Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 12.06.2020 modificată prin Încheierea de ședință a Camerei de consiliu din data de 18.06.2020,pronunţate de Tribunalul Tulcea, Secţia Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 1331/88/2019;  Procesul-verbal nr. 2695/27.07.2021 publicat în BPI nr. 12940/28.07.2021 al Adunării Generale a Creditorilor debitorului Build Arch Confort SRL din data de 27.07.2021 ora 10:00, prin care a fost aprobat tipul de vânzare al bunurilor mobile – licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, respectiv a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunurilor mobile: Autoutilitară N1, marca Iveco, tip Daily, nr. înmatriculare TL-05-JUX, nr. omologare BF171P1111J21E4, nr. identificare ZCFC358400D406531, serie motor 982034, an fabricație 2009, combustibil Diesel și Autoutilitară N1, marca Volkswagen, tip Crafter, nr. înmatriculare TL-04-JUX, nr. omologare BF12311A11J27R4/2006, nr. identificare WV1ZZZ2EZ66002397, serie motor 001324, an fabricație 2006, combustibil Diesel, din averea debitorului Build Arch Confort SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.           

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.