Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie Publica Autoturisme WDP Group SRL

Debitorul SC WDP. Group SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Calea Dudasului, nr. 49 jud. Mehedinţi, cod unic de identificare fiscală 15137155, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J25/4/2003, dosar de faliment nr. 5235/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de asociat coordonator ec Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la preturi diminuate cu 75% fata de raportul de evaluare:

 DACIA PICK UP MH-03-MWS la pretul de 542,50 lei +TVA

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, o reprezinta setința nr. sentinței nr. 558 din data de 16.11.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.5235/101/2015 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

  • Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 50,00 lei.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină  la adresa menționată anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. respectiv la sediul din localitatea Timisoara, str. N. Filipescu nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, tel:0745267676