Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica, autoturisme SC Burg Infailibil SRL

SC BURG INFAILIBIL SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Lugoj, str. Tapiei, nr. 49 E, jud. Timiș, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J35/2539/1993, CUI RO 4250590, aflată  în procedura de reorganizare în dosar nr. 1200/30/2015 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri, la valoarea de 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare:

Nr. crt Denumire Descriere Valoare unitară reprezentând 100% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare Valoare unitară reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
1 Autoturism Opel Corsa B TM 33 BRG, ABPL2J0012JC9E2/1993, VSX000073P6015633 1,600.00 1,200.00
2 Autoturism Volvo S60 TM 03 BRG, AAVV1A1611C85E3/2002, YV1RS743222146910 7,100.00 5,325.00
3 Autoturism Toyota Yaris TM 24 BRG, AB18141T11BA3E3/2002, JTDJC123205019273 7,100.00 5,325.00
4 Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică TM 11 KWG,BH171N1511B67B2/1999,ZOFC5980105226940 6,660.00 4,995.00
5 Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 311 CDI – frigorifică TM 56 AMR, BTME122D1CB49R3/2001, WDB9036121R260205 12,870.00 9,652.50
6 Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 413 CDI – frigorifică TM 14 BRG, B7ME1A3M11B30E3/2000, WDB9046121R138726 12,870.00 9,652.50
7 Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter 310 D – frigorifică TM 35 BRG, B6ME281411B72E2/1997, WDB9034111P726315 7,100.00 5,325.00
8 Autoutilitară Iveco Daily – frigorifică TM 36 BRG, ZCFC3573005612218, AN 2006, B7177P1111B13R3 17,800.00 13,350.00
9 TOTAL 73,100.00 54,825.00

Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 20.11.2017 orele 1500.

Titlurile executorii în baza cărora administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt : Sentinţa nr. 517/2016/07.04.2016 pronunţată de către Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 1200/30/2015 prin intermediul căreia judecatorul-sindic a confirmat planul de reorganizare al activității debitoarului și Procesul verbal nr. 2861/04.11.2016 întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Burg Infailibil SRL. Adunarea Generală a Creditorilor convocată în data de 04.11.2016 a aprobat tipul, metoda de valorificare și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru activele aflate în averea debitorului SC Burg Infailibil SRL, întocmit de către administratorul judiciar.

  • Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi să depună o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul RO73 BTRL RONC RT03 0186 3701 deschis la Banca Transilvania, şi să achiziționeze caietul de sarcini în sumă de 250,00 lei+TVA.
  • Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 20.11.2017 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini până la data de 20.11.2017 orele 14,00 la următoarea adresă: Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege.

          Relaţii la sediul ales al administratorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.