Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie publica autoturisme LC Taxi Blue SRL

 

Debitorul  SC L.C. Taxi Blue Car L.M.C. SRL  cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Iuliu Maniu, nr. 34, bl. 22, sc. 2, ap. 1, judeţul Mehedinţi, cod identificare fiscală 26757136, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/116/2010, aflată în procedura de faliment, dosar nr. 6433/101/2015 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la un pret diminuat cu 50%

-Bunurile mobile:

-Autoturism M1 Renault Symbol MH 04 XPY- 1 buc. – 895 lei+TVA;

-Autoturism M1 Renault Symbol MH 04 SXJ– 1 buc. – 1.785 lei+TVA ;

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul debitorului SC L.C. Taxi Blue Car L.M.C. SRL deschis la banca Carpatica SA Sucursala Drobeta Turnu Severin sub nr. RO03CARP026001047150RO01, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de saricini.

Relaţii suplimentare la telefoanele  0742592183, 0252354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, judetul Mehedinti.