Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Autoturism marca Volkswagen Golf

SAOL SERVCOM SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Protopop George Popovici, nr. 6, ap. 4, jud. Timiș, având CUI 17011195,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3654/2004, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat cSAOL SERVCOM SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Protopop George Popovici, nr. 6, ap. 4, jud. Timiș, având CUI 17011195,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/3654/2004, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Rezoluția dindatade 09.09.2021pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 651/30/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil – Autoturism M1, marca Volkswagen, tipul 1K ABBKCX01/Golf, an fabricație 2006, motor tipul BKC, serie motor 792335, număr de înmatriculare TM 28 ACZ, serie șasiu WVWZZZ1KZ6P017938, numărul de omologare AB11141N11C16E4/2006, culoare negru, combustibil motorină, caroserie AB berlină cu hayon, cilindree 1896 cmc, putere maximă 77 kW, turație (min-1) 4000, masă proprie 1362 kg, numărul de locuri 5, la prețul de 1.920 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Valorificarea bunului mobil se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 02.03.2023 ora 10:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 09.03.2023 ora 10:00, 16.03.2023 ora 10:00, 23.03.2023 ora 10:00, 30.03.2023 ora 10:00, 06.04.2023 ora 10:00, 13.04.2023 ora 10:00, 20.04.2023 ora 10:00, 27.04.2023 ora 10:00, respectiv 04.05.2023 ora 10:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al SAOL SERVCOM SRL (CUI 17011195) –  cod IBAN RO70BTRLRONCRT0644731401 deschis la Banca Transilvania SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al SAOL SERVCOM SRL (CUI 17011195) –  cod IBAN RO70BTRLRONCRT0644731401 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 60% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. AR 9448/28.04.2022, întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 651/30/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secţia a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 300/2021 din data de 11.03.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 651/30/2021; Rezoluția din data de 09.09.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 651/30/2021; Procesul-verbal nr. 1916/09.05.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Saol Servcom SRL din data de 09.05.2022, ora 09:00  a aprobat tipul de vânzare a bunului mobil autoturism M1, marca Volkswagen, tipul 1K ABBKCX01/Golf, an fabricație 2006, serie motor 792335, număr de înmatriculare TM 28 ACZ, serie șasiu WVWZZZ1KZ6P017938, culoare negru, combustibil motorină, caroserie AB berlină cu hayon, cilindree 1896 cmc, putere maximă 77 kW, din averea debitorului Saol Servcom SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil autoturism M1, marca Volkswagen, tipul 1K ABBKCX01/Golf, an fabricație 2006, serie motor 792335, număr de înmatriculare TM 28 ACZ, serie șasiu WVWZZZ1KZ6P017938, culoare negru, combustibil motorină, caroserie AB berlină cu hayon, cilindree 1896 cmc, putere maximă 77 kW, din averea debitorului Saol Servcom SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.