Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Autoturism marca PEUGEOT, model 307 SW

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului LUBORA CIVIL CONSTRUCT SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în satul Periam, comuna Periam, str. Calea Aradului, nr. 491, județul Timiș, având CUI 32180376,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2195/2013, numit prin Rezoluția dindatade 28.10.2021pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1484/30/2021, în temeiul art. 762 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă, respectiv în baza următoarelor titluri executorii, lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil din averea debitorului Lubora Civil Construct SRL, respectiv:

  • Încheierea civilă nr. 388 din data de 08.04.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dodarul nr. 1484/30/2021;
  • Rezoluția din data de 28.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1484/30/2021;
  • Rezoluția din data de 25.05.2023 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1484/30/2021, prin care judecătorul-sindic a aprobat valorificarea bunului mobil din averea debitorului Lubora Civil Construct SRL prin licitație publică, cu strigare, conform prevederilor Codului de procedură civilă.

Aducem la cunoștință că, în data de 17.07.2023, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, va avea loc vânzarea prin licitație publică a bunului mobil – autoturism marca PEUGEOT, model 307 SW, serie șasiu VF33HRFHF83376656, an fabricație 2004, număr locuri 5 (toate pe scaune), culoare gri, capacitate cilindrică 1587 cmc, combustibil benzină, putere motor 80 kw (109 CP), stare tehnică bună (neînmatriculat).

Bunul mobil se va vinde la orice preț oferit, în cazul în care la licitație se va prezenta un singur participant, respectiv la cel mai mare preț oferit, în cazul în care la licitație se vor prezenta mai mulți participanți, conform disp. art. 769 alin. (9) teza a II-a din Codul de procedură Civilă.

Prețul de pornire a fost stabilit conform disp. art. 769 alin. (9) teza a II-a din Codul de Procedură Civilă, astfel cum rezultă din Încheierea de stabilire a prețului bunului mobil nr. 2757/10.07.2023.

Valorificarea bunului mobil se va efectua cu aplicarea cotei TVA de 19% conform dispozițiilor Codului Fiscal.

Conform disp. art. 91 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, bunul mobil se vinde liber de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre, de orice fel.

Toate persoanele, care  pretind vreun drept asupra bunului mobil, sunt somate să comunice aceasta lichidatorului judiciar, înainte de data licitaţiei, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Pentru a participa la ședința de licitație publică, ofertanţii sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului judiciar (situat în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, ap. 31, jud. Timiș) sau să comunice prin e-mail la adresa office@consultant-insolventa.ro, cel mai târziu cu o oră înainte de ședința de licitație publică, următoarele înscrisuri:

  • Oferta de cumpărare (cu indicarea datelor de identificare ale ofertantului și a prețului oferit, semnată);
  • Dovada consemnării garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunurilor (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Lubora Civil Construct SRL(CUI 32180376) –  cod IBAN RO43BTRLRONCRT0643758201 deschis la Banca Transilvania SA.

Garanţia de participare este considerată a fi constituită în termen, dacă până la începerea licitației publice, ordinul de plată vizat de bancă, în original, este depus la sediul lichidatorului judiciar şi garanţia a fost încasată integral în contul unic de insolvență al debitorului Lubora Civil Construct SRL.

  • Documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

* Înscrisurile comunicate prin email vor fi prezentate în original de către ofertanți la începutul ședinței de licitație publică.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.