Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Autoturism marca PEUGEOT, model 307 SW

LUBORA CIVIL CONSTRUCT SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în satul Periam, comuna Periam, str. Calea Aradului, nr. 491, județul Timiș, având CUI 32180376,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/2195/2013, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Rezoluția dindatade 28.10.2021pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1484/30/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil – Autoturism marca PEUGEOT, model 307 SW, serie șasiu VF33HRFHF83376656, an fabricație 2004, număr locuri 5 (toate pe scaune), culoare gri, capacitate cilindrică 1587 cmc, combustibil benzină, putere motor 80 kw (109 CP), stare tehnică bună (neînmatriculat), la prețul de 600 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Valorificarea bunului mobil se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 17.05.2023 ora 14:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 24.05.2023 ora 14:00, 31.05.2023 ora 14:00, 07.06.2023 ora 14:00, respectiv în data de 14.06.2023 ora 14:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al LUBORA CIVIL CONSTRUCT SRL (CUI 32180376) –  cod IBAN RO43BTRLRONCRT0643758201 deschis la Banca Transilvania SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al LUBORA CIVIL CONSTRUCT SRL (CUI 32180376) –  cod IBAN RO43BTRLRONCRT0643758201 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 30% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. AR 9521/29.06.2022 întocmit de Evaluar SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cândea M. G., depus la dosarul cauzei nr. 1484/30/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secţia a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 388 din data de 08.04.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dodarul nr. 1484/30/2021; Rezoluția din data de 28.10.2021 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 1484/30/2021; Procesul-verbal nr. 2796/07.07.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Lubora Civil Construct SRL din data de 07.07.2022, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a autoturismului din averea debitorului Lubora Civil Construct SRL, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil autoturism marca Peugeot, model 307 SW, serie șasiu VF33HRFHF83376656, an fabricație 2004, culoare gri, capacitate cilindrică 1587 cmc, combustibil benzină, putere motor 80 kw (109 CP), din averea debitorului Lubora Civil Construct SRL; Procesul-verbal nr. 865/23.02.2023, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor din data de 23.02.2023, ora 08:00 a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunului mobil autoturism marca Peugeot, model 307 SW, serie șasiu VF33HRFHF83376656, an fabricație 2004, culoare gri, capacitate cilindrică 1587 cmc, combustibil benzină, putere motor 80 kw (109 CP), din averea debitorului Lubora Civil Construct SRL, la prețul de 40% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.