Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Autoturism M1G, marca JEEP, tipul WK/JLCF/GRAND CHEROKEE și Autoturism M1, marca VOLKSWAGEN, tip 2EC1 Crafter

MIDNIGHT PRODUCTION SRL-Dîn faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Bacău, str. Călugăreni, nr. 11, sc. E, ap. 10, jud. Bacău, având CUI 37707796,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J04/943/2017, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Sentința civilă nr. 88/2022 din data de 17.03.2022pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021, anunţă LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ, CU STRIGARE, PENTRU VÂNZAREA URMĂTOARELOR MIJLOACE DE TRANSPORT:

DenumirePreț de pornire
Autoturism M1G, marca JEEP, tipul WK/JLCF/GRAND CHEROKEE, serie șasiu 1J4RR6GM0BC689994, an fabricație 2011, capacitate cilindrică 2987 cmc, culoare verde, putere 177 kW, combustibil motorină, caroserie AC Break, stare tehnică: nefuncțional, incoplet, motor demontat300 EURO + TVA
Autoturism M1, marca VOLKSWAGEN, tip 2EC1, varianta KN5B1319N, versiunea NAD1AXA9, denumire comercială CRAFTER, serie șasiu WV1ZZZ2EZ76026067, an fabricație 2007, capacitate cilindrică 2461 cmc, putere 80 kW, combustibil motorină, culoare alb, serie motor 013462, caroserie AF vehicul cu utilizare multiplă, stare tehnică: acceptabilă, urme de rugină caroserie, motor cu probleme2.230 EURO + TVA

Valorificarea mijloacelor de transport se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 03.08.2022, ora 14:00, iar în cazul în care mijloacele de transport nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 10.08.2022 ora 14:00, 17.08.2022 ora 14:00, 24.08.2022 ora 14:00, respectiv în data de 31.08.2022 ora 14:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada garanției de participare la licitația publică de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Midnight Production SRL-D (CUI 37707796) –  cod IBAN RO17BREL0002003300920100 deschis la Libra Internet Bank SA, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, conform art. 768 alin. (1) din NCPC;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 300 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Midnight Production SRL-D (CUI 37707796) –  cod IBAN RO17BREL0002003300920100 deschis la Libra Internet Bank SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al mijloacelor de transport reprezintă 100% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 282/14.06.2022, întocmit de expert evaluator membru ANEVAR Tărăsescu P. O., depus la dosarul nr. 2291/110/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea mijloacelor de transport descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 381/2021 din data de 02.09.2021 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021; Sentința civilă nr. 88/2022 din data de 17.03.2022 pronunțată de Tribunalul Bacău, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 2291/110/2021; Procesul-verbal nr. 3082/25.07.2022 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Midnight Production SRL-D din data de 25.07.2022, ora 08:00 a aprobat tipul de vânzare a bunurilor mobile din averea debitorului Midnight Production SRL-D, respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea individuală a mijloacelor de transport din averea debitorului Midnight Production SRL-D reprezentând: autoturism M1G, marca Jeep, tipul WK/JLCF/Grand Cherokee, serie șasiu 1J4RR6GM0BC689994, an fabricație 2011, capacitate cilindrică 2987 cmc, culoare verde, putere 177 kW, combustibil motorină, caroserie AC Break, stare tehnică: nefuncțional, incoplet, motor demontat; autoturism M1, marca Volkswagen, tip 2EC1, varianta KN5B1319N, serie șasiu WV1ZZZ2EZ76026067, an fabricație 2007, capacitate cilindrică 2461 cmc, putere 80 kW, combustibil motorină, culoare alb, serie motor 013462, caroserie AF vehicul cu utilizare multiplă, stare tehnică: acceptabilă, urme de rugină caroserie, motor cu probleme.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al mijlocului de transport, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijloacelor de transport să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.