Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – AUTOTURISM M1, marca MERCEDES-BENZ, tip C 200 CDI

GLOBAL ALITRANS LOGISTIC SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Aviator Dârjan, nr. 20, jud. Cluj, având CUI RO 34706150, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/1948/2015, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, confirmat prin Încheierea civilă nr. 85/2022 din data de 14.01.2022pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 868/1285/2021, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunului mobil – AUTOTURISM M1, marca MERCEDES-BENZ, tip C 200 CDI, număr de înmatriculare CJ 42 AMM, an fabricație 2013, nr. identificare WDD2040011A883896, serie motor 31685708, combustibil motorină, nr. kilometri 200729 Km; cilindree 2143 cmc; putere 100 Kw/136 CP, culoare negru, caroserie AA berlină, la prețul de 5.096 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Valorificarea bunului mobil se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 19.05.2022, ora 11:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 26.05.2022 ora 11:00, 03.06.2022 ora 11:00, 09.06.2022 ora 11:00, respectiv în data de 16.06.2022 ora 11:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare în format scris, semnată şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al Global Alitrans Logistic SRL (CUI 34706150) – cod IBAN RO44 BTRL RONC RT03 0502 3901 deschis la Banca Transilvania SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 200 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al Global Alitrans Logistic SRL (CUI 34706150) – cod IBAN RO44 BTRL RONC RT03 0502 3901 deschis la Banca Transilvania SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunului mobil reprezintă 80% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 3/11.01.2022, întocmit de Șomlea Eval SRL prin expert evaluator membru ANEVAR Cheșa F., depus la dosarul cauzei nr. 868/1285/2021 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 2028/2021 din data de 22.10.2021 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 868/1285/2021 prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva debitorului Global Alitrans Logistic SRL; Încheierea civilă nr. 85 din data de 14.01.2022pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 868/1285/2021, prin care a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL; Procesul-verbal nr. 780/22.02.2022 publicat în BPI nr. 3263/22.02.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului Global Alitrans Logistic SRL din data de 22.02.2022, ora 09:00 a aprobat tipul de vânzare a bunului mobil autoturism autoturism nr. înmatriculare CJ 42 AMM, marca autoturism M1 – Mercedes Benz C 200 CDI, an fabricație 2013, nr. identificare WDD2040011A883896, serie motor 31685708, combustibil Diesel, din averea debitorului Global Alitrans Logistic SRL, respectiv licitație publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, respectiv a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea bunului mobil nr. înmatriculare CJ 42 AMM, marca autoturism M1 – Mercedes Benz C 200 CDI, an fabricație 2013, nr. identificare WDD2040011A883896, serie motor 31685708, combustibil Diesel, din averea debitorului Global Alitrans Logistic SRL.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.