Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Autoturism Dacia Logan Break MCV funcțional

MG-BAU RENOVĂRI SRLîn faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în sat Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița, str. Oslo, nr. 5, camera 1, jud. Timiș, CUI 32494387, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș, sub nr. J35/1446/2015,aflată în procedura simplificată de insolvență, în dosarul nr. 5139/30/2019aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă,prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiş, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI 31215824, numit prin Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, bunul mobil AUTOTURISM MARCA DACIA, MODEL LOGAN BREAK (MCV), an fabricație 2008, Serie șasiu UU1KSDAM539827340; Număr locuri: 5 (toate pe scaune); Culoare: alb; Capacitate cilindrică: 1.598 cmc; Combustibil: benzină, norma de poluare Euro 4; Putere motor: 77 kw (105 CP); Kilometrii parcurși la data inspecției: 167.921; Stare tehnică: bun funcțional, la prețul de 1.500 EURO la care se adaugă TVA, în lei la cursul BNR din data plății (reprezentând 60% din valoarea de piaţă stabilită prin raportul de evaluare).

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 16.12.2021 ora 10:00, iar în cazul în care bunul mobil nu va fi valorificat, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 23.12.2021 ora 10:00, 30.12.2021 ora 10:00, 06.01.2022 ora 10:00, respectiv în data de 13.01.2022 ora 10:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

  • oferta de cumpărare şi dovada consemnării cauţiunii de 10% din preţul de pornire al bunului mobil (la cursul valutar BNR din data plății), în contul unic de insolvenţă al debitorului MG-Bau Renovări SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 32494387) – IBAN RO84 BREL 0002 0029 3389 0100 deschis la Libra Internet Bank SA;
  • dovada achitării contravalorii caietului de sarcini în sumă de 100 lei + TVA în contul unic de insolvenţă al debitorului MG-Bau Renovări SRL– în faliment, in bankruptcy, en faillite (CUI 32494387) – IBAN RO84 BREL 0002 0029 3389 0100 deschis la Libra Internet Bank SA;
  • documentele care certifică identitatea şi calitatea participantului la licitație publică (prezentate în original și însoțite de copii conformate cu originalul).

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunului mobil, până la adjudecare.

Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior, sunt: Încheierea nr. 44 din data de 30.01.2020 pronunțată în dosarul nr. 5139/30/2019 de către Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, prin care s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva averii debitorului MG-BAU Renovări SRL, Încheierea de ședință a camerei de consiliu din data de 30.07.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă, în dosarul nr. 5139/30/2019, prin care a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitorului MG-BAU Renovări SRL practicianul în insolvență Consultant Insolvenţă SPRL, Procesul-verbal nr. 4320 din data de 17.12.2020 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului MG-BAU Renovări SRL întrunită în data de 17.1.2020 a aprobat regulamentul de vânzare prin licitație publică pentru bunul mobil autoturism marca Dacia Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, propus de către lichidatorul judiciar, respectiv Procesul-verbal nr. 1703 din data de 18.05.2021 conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat continuarea expunerii pe piață și valorificării bunului mobil autoturism marca Dacia Logan, AC BREAK, an fabricație 2008, serie șasiu UU1KSDAM539827340, număr înmatriculare TM18NKC, din averea debitorului SC MG-BAU Renovări SRL, la prețul de 60% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 5 licitații publice.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunului mobil să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.