Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publică – Apartament cu 3 camere și garaj în Timișoara

A.G.N. GROUP SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timişoara, str. Medicinei nr. 1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Timiş sub nr. J35/1171/1997, având CUI RO 9925949, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, confirmat prin Sentința civilă nr. 1129/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru VÂNZAREA ÎN BLOC

a bunurilor imobile:

  • Apartament nr. 17 situat în Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având suprafața totală de 65,80 mp și suprafața utilă de 63,46 mp, cu 3 camere și dependințe, cu cota de 0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 Timișoara (Nr. CF vechi 39655), nr. cadastral/topografic 26224/2/3/XVII și
  • Garajul nr. 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona Libelulei, nr 1-2, jud. Timiș, bateria II, cu 16,5 mp teren concesionat, având suprafața totală de 17,81 mp și suprafața utilă de 17,81 mp, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara (Nr. CF vechi: 123366), nr. cadastral 40166-C2-U1 (Nr. topografic: 26206/1/1/1/1/1/V),

la prețul de 68.490 EURO + TVA (la cursul BNR din data plății).

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 06.04.2023 ora 13:00, iar în cazul în care bunurile imobile nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 13.04.2023 ora 13:00, respectiv în data de 20.04.2023 ora 13:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

Preţul de pornire în licitaţie publică al stocurilor de marfă reprezintă 90% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. EVP 2021148 EPI/26.10.2021 întocmit de Exact Value Project SRL, depus la dosarul cauzei nr. 406/30/2021 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, Secția a II-a Civilă.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise mai sus, sunt: Sentința civilă nr. 1129/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă; Procesul-verbal nr. 1969/11.05.2022 publicat în BPI nr. 8242/12.05.2022, conform căruia Adunarea Generală a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL din data de 11.05.2022, ora 09:00 a aprobat valorificarea în bloc a bunurilor imobile din averea debitorului A.G.N. Group SRL: Apartament nr. 17 situat în Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 camere și dependințe, cu cota de 0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 Timișoara, nr. cadastral/topografic 26224/2/3/XVII, și Garajul nr. 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona Libelulei, nr 1-2, jud. Timiș, bateria II cu 16,5 mp teren concesionat, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara, nr. cadastral 40166-C2-U1; a aprobat tipul de vânzare a bunurilor imobile din averea debitorului A.G.N. Group SRL respectiv licitație publică, cu strigare, fără preselecție, care se va derula după regula licitaţiei competitive în paşi urcători și a aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru valorificarea în bloc a bunurilor imobile din averea debitorului A.G.N. Group SRL: Apartament nr. 17 situat în Mun. Timișoara, str. Burebista (Zborului), nr. 8-14, scara A, et. 5, jud. Timiș, având 3 camere și dependințe, cu cota de 0,83/133 părți comune și 7/1139 mp teren în folosință, înscris în CF nr. 400233-C1-U5 Timișoara, nr. cadastral/topografic 26224/2/3/XVII, și Garajul nr. 5, situat în Mun. Timișoara, Zona C. Torontalului, Zona Libelulei, nr 1-2, jud. Timiș, bateria II cu 16,5 mp teren concesionat, înscris în CF nr. 401166-C2-U1 Timișoara, nr. cadastral 40166-C2-U1.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor imobile, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.