Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie Publica Agromec Gogosu

Debitorul SC Agromec Gogoșu SA cu sediul social in sat Gogosu, comuna Gogosu, judetul Mehedinti, cod identificare fiscala 1609169, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J25/248/1991, aflata in procedura de faliment, dosar nr. 4241/101/2014 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul profesional ales in Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti, scoate la vanzare bunurile imobile la preturi diminuate cu 35% fata de raportul de evaluare:

* Sediu Gogosu* situat in sat Gogosu, comuna Gogosu, judetul Mehedinti la un preţ de pornire al licitaţiei de 305.175,00 lei, pret diminuat cu 35% fata de pretul stabilit prin evaluare;

*Secția Cioroboreni* situată în sat Cioroboreni, comuna Jiana, județul Mehedinți, compusă din – atelier mecanic, magazie și teren curți construcții în suprafață de 5215,00 mp. la un preţ de pornire al licitaţiei de 34.775,00 lei, pret diminuat cu 35% fata de pretul stabilit prin evaluare;

și bunurile mobile diminuate cu 75% față de raportul de evaluare:

-cântar la un preț de pornire a licitație de 37,50 lei;

-stâlpi rețea elecrică 29 bucăți la un preț de pornire a licitație de 33,15 lei/buc;

-rezervor ulei 2 buc. la un preț de pornire a licitație de 187,87 lei/buc;

Valorile nu conțin TVA.

          Licitatia va avea loc în Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 24.06.2020 orele 14,00.

          Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO11BRMA0999100083788887 deschis la Banca Romaneasca, cu cel putin 2 ore inainte de ora inceperii licitatiei a unei cautiuni de 10% din pretul de pornire al licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in cuantum de 1000 lei pentru bunurile imobile si 50 de lei pentru bunurile mobile.

          Relatii suplimentare la telefoanele 0742592183, 0252/354399 sau la sediul profesional al lichidatorului din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti.