Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitație publica – mijloace fixe

ALEXA TOTAL INSTAL SRL în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 20, ap. 1, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/1439/1996, CUI 9041519, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată prin asociat coordonator ec. Popescu George, numit prin Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată în dosarul nr. 4751/30/2019 de Tribunalul Timiș, Secția II-a Civilă, anunţă licitaţie publică deschisă, cu strigare, pentru vânzarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe în valoare totală de 2.514,11 lei + TVA, reprezentând:

Nr. crt.DenumireCantitatelei/buclei
1Sistem alarmă1196.00196.00
2Sistem alarmă upgrade1196.00196.00
3Laptop DELL Latitude D5306110.43662.59
4Scaun cu spătar material negru21.513.01
5Imprimantă MCP 8850139.3439.34
6Casă de marcat SAPEL SHOP187.4287.42
7Multifuncțională HP scanjet 1536 dnf MFT162.9862.98
8Monitor BELINEA alb143.8443.84
9HP Office jet H470154.9354.93
10Scannet HP 135126.1526.15
11Monitor Philips 15″136.0136.01
12Televzior monitor Philips1123.65123.65
13Mașină expresor cafea SAECO1141.12141.12
14Bicicletă electrică1361.87361.87
15Multifuncțională copiator imprimantă A3 XEROX WorkCenter1100.95100.95
16Accesoriu multifuncțional laser XEROX WorkCenter 501137.6337.63
17Multifuncționale copiator imprimantă A3 Konika Minolta1119.18119.18
18Imprimantă laser HP 1020129.8729.87
19DELL D-Dock Expantion Station324.7374.18
20Birou25.0010.00
21Dulap210.5721.15
22Rollbox tip casetieră29.1118.23
23Scaun ergonomic negru14.974.97
24Raft metalic610.5163.06

Valorificarea bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe se va efectua cu aplicarea cotei de TVA de 19%.

Licitația publică va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, judeţul Timiș, în data de 06.10.2021, ora 13:00, iar în cazul în care mijloacele fixe nu vor fi valorificate, licitația publică va fi reluată, în aceleași condiții, în data de 13.10.2021, ora 13:00, respectiv în data de 20.10.2021, ora 13:00.

Participarea la licitaţia publică este condiţionată de depunerea la sediul lichidatorului judiciar, cel mai târziu cu 2 (două) ore înainte de ședința de licitație publică, a următoarelor înscrisuri:

Preţul de pornire în licitaţie publică al bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe reprezintă 10% din valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare nr. 173.1/28.08.2020, întocmit în cauză.

Titlurile executorii în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea mijloacelor fixe descrise mai sus, sunt: Încheierea civilă nr. 1290 din data de 07.11.2019 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019, Încheierea civilă nr. 1081 din data de 03.12.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 4751/30/2019; Procesul-verbal nr. 764/08.03.2021 publicat în BPI nr. 4221/09.03.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 08.03.2021, ora 09:00 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru bunurile mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL, propus de lichidatorul judiciar; Procesul-verbal nr. 3122/25.08.2021 publicat în BPI nr. 14091/26.08.2021 al ședinței Adunării Generale a Creditorilor debitorului Alexa Total Instal SRL din data de 25.08.2021, ora 10:00, prin care a fost aprobată continuarea expunerii pe piață și valorificării bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe din averea debitorului Alexa Total Instal SRL la prețul de 10% din valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, prin organizarea de 3 licitații publice.

Licitaţia este publică, deschisă, cu strigare, fără preselecție, care se derulează după regula licitaţiei competitive în paşi urcători stabiliţi valoric prin tragere la sorţi din propunerile participanţilor la licitaţie, între 1% – 10% din preţul de pornire al bunurilor mobile de natura mijloacelor fixe, până la adjudecare.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie publică la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra mijloacelor fixe să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege.

Relaţii la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; telefon 0752286086; tel./fax: 0256220827; la biroul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, jud. Timiș; site www.consultant-insolventa.ro.