Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie D&G Agricolture Enterprise SRL

Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL – societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5,  jud. Mehedinti, număr de înregistrare în registrul comerţului J25/272/2006, cod indentificare fiscală C.U.I. 18704890, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Mun. Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020, urmatoarele bunuri imobile:

  • Teren si vita de vie in suprafata de 36.933 mp situate in comuna Patulele, jud. Mehedinti, nr. CF 50046 si nr cadastral 50046 la pretul de pornire a licitatie in suma de 114.290,00 Euro, pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);
  • Teren si vita de vie in suprafata de 212.500 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la pretul de pornire a licitatie in suma de 650.250,00 Euro, pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);
  • Teren si vita de vie in suprafata de 60.938 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul de pornire a licitatie in suma de 186.470,00 Euro, pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);
  • Teren si vita de vie in suprafata de 66.000 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la pretul de pornire a licitatie in suma de 201.960,00 Euro, pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);
  • Teren si vita de vie in suprafata de 84.000 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 la pretul de pornire a licitatie in suma de 257.040,00 Euro, pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);
  • Teren si vita de vie in suprafata de 320.546 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de pornire a licitatie in suma de 980.870,00 Euro, pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);
  • Teren si vita de vie in suprafata de 56.600 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de pornire a licitatie in suma de 173.195,00 Euro, pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);
  • Teren si vita de vie in suprafata de 90.834 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la pretul de pornire a licitatie in suma de 277.950,00 Euro, pret neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);

Total suprafata de teren si vita de vie valorificata in bloc – 928.351 mp;

Total valoare stabilita prin Raportul de Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de evaluare nr. 21/24.02.2020 pentru suprafata de teren si vita de vie de 928.351 mp este in suma de 2.842.025 Euro, pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).

Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 30.06.2020, orele 1400.

Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din data de 20.05.2020, de confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019.

          Creditori ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pana la data de 29.06.2020 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100087949896.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al administratorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.