Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Grapa cu discuri Gregoire Besson si Semanatoare Gaspardo MTR 6 Mola Sorin Laurentiu PFA

Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. – societate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul în Com. Devesel, sat Scăpău, str. Principală nr. 249, jud. Mehedinţi, având CUI 368227395, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Mehedinti sub nr. F25/573/2016, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul social în Municipiul Drobeta Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinți, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare sub numărul: RFO II-0649, CIF 31215824, reprezentată de asociat coordonator ec. Emil Popescu, conform Sentintei nr. 53 din data de 05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în dosarul nr. 937/101/2020, scoate la vânzare, la preturile diminuate cu 20% fata de preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021 conform hotarare adunare creditori din data de 08.02.2022, urmatoarele bunuri mobile:

Grapa cu discuri Gregoire Besson cu seria N142994, Model XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, An fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al licitatiei de 20.000 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);

Semanatoare Gaspardo MTR 6, Serie HG9271020, An fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare rosie, la pretul de pornire al licitatiei de 11.200 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 28.04.2022, orele 1400.

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile, conform Raportului de evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta nr. 53 din data de 05.10.2020, de deschidere a procedurii de faliment impotriva debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pana la data de 04.04.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul mobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA0999100091403775.

Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.

Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0742592183, 0756482035, 0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al lichidatorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.