Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Unic Trans SRL

1. Convocare Unic Trans SRL

2. Raport teren intravilan Unic Trans SRL

3.Proces verbal al adunarii creditorilor  din data de 29.01.2015 – Unic Trans SRL

4. raport_unic trans srl 18.05.2015

5. RAPORT asupra fondurilor obtinute sc unic trans 2

6. PLAN DE DISTRIBUIRE INTRE CREDITORI sc unic trans 2

7.raport_unic trans srl 18.01.2016

8.LICITATIE PUBLICA sc unic trans srl 21.03.2016

9.raport_unic trans srl 04.04.2016

10.tabel nominal definitiv consolidat sc unic trans sr

11.Raport de evaluare teren extravilan Unic Trans_Drobeta Turnu Severin _ Centura_Calea Tg Jiului

12.oferta de participare privind angajarea unui expert evaluator 2 bunuri imobi unic trans

13raport_unic trans srl 27.06.2016

14.convocare_unic trans

15.oferta unic trans

16.Formular_oferta financiară_SC Unic Trans SRL

17.Raport evaluare teren extravilan_DTS_SC UNIC TRANS SRL

18.Regulament valorificare bunului teren extravilan Unic Trans SRL

19.Regulament valorificare bunului teren extravilan nr. 1/26.08.2016

20. Regulament valorificare bunului teren extravilan 2/26.08.2016

21.raport_unic-trans-srl-10-10-2016

22.raport_unic trans

23.raport_unic trans-27.03.2017

24.convocare_unic trans

25. raport_unic trans

26.anunt angajare expert evaluator Unic Trans

27.Oferta Syndre valuation pentru Unic Trans

28.Oferta din 24 08 2017 Boruga Florin pentru Unic Tran

29.Oferta nr. 35 din 23 08 2017 korect assintance pentru Unic Tran

30.Proces verbal nr 629 din data de 12 09 2017 UNIC TRANS

31.Raport Evaluare nr 319 din 29 09 2017 teren extravilan Unic Trans

32.raport asupra regulamentului de vanzare unic trans

33.Regulament valorificare bun teren extravilan Syndre

34.raport 02.10.2017_unic trans

35.Raport art. 23 nr. 398 din 24.07.2019 Unic Trans SRL