Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

CONSIZO SRL

Documente Consizo

Nr. crt.EmitentDataDocument
1Consultant Insolventa SPRL15.12.2014Notificare privind deschiderea procedurii de faliment Nr. 3622/15.12.2014
2Consultant Insolventa SPRL15.12.2014Adresa nr. 1947-15.12.2014 RTZ & Partners SPRL
3Consultant Insolventa SPRL15.12.2014Dovadă trimitere adresă nr. 1947/15.12.2014
4Consultant Insolventa SPRL15.12.2014Anunț Jurnalul Național Consizo faliment
5Consultant Insolventa SPRL/Consizo SRL22.12.2014Proces verbal predare documente administrator special
6Consultant Insolventa SPRL22.12.2014Proces verbal sigilare bunuri
7RTZ&Partners SPRL22.12.2014Proces verbal predare documente administrator judiciar – 1
8RTZ&Partners SPRL22.12.2014Proces verbal predare documente administrator judiciar – 2
9RTZ&Partners SPRL22.12.2014Proces verbal predare documente administrator judiciar – 3
10RTZ&Partners SPRL22.12.2014Proces verbal predare documente administrator judiciar – 4
11Consultant Insolventa SPRL/Consizo SRL22.12.2014Proces verbal inventariere
12Consultant Insolventa SPRL09.01.2015Situația apartamentelor SC Consizo SRL din Blocul C1
13Consultant Insolventa SPRL09.01.2015Situația apartamentelor SC Consizo SRL din Blocul C2
14Consultant Insolventa SPRL09.01.2015Situația apartamentelor SC Consizo SRL din Blocul C3
15Consultant Insolventa SPRL09.01.2015Raport lunar Consizo decembrie 2014
16Consultant Insolventa SPRL15.01.2015Adresa nr. 42/15.01.2015 Lero Consulting
17DGRFP Cluj-Napoca04.08.2014Adresa nr. 25500/04.08.2014 ANAF DGRFP Cluj-Napoca
18Consultant Insolventa SPRL13.01.2015e-mail administrator Consizo
19Consultant Insolventa SPRL21.01.2015e-mail administrator Consizo 2
20Consizo SRLAntecontracte
21Consizo SRLContracte
22RTZ&Partners SPRL13.09.2010tabel preliminar al creantelor
23RTZ&Partners SPRL18.02.2011tabel definitiv al creantelor
24RTZ&Partners SPRL21.12.2012tabel suplimentar al creantelor
25Lero Advanced Consulting22.01.2015RAPORT DE EVALUARE Portofoliul de apartamente, boxe, sali fitness, locuri de parcare aferente complexului rezidential amplasat in Mun Cluj apoca, strada Romul Ladea nr. 23, corp 1, corp2, corp3, jud Cluj
26Consultant Insolventa SPRL04.02.2015tabel suplimentar al creantelor impotriva debitorului SC Consizo SRL
27Consultant Insolventa SPRL04.02.2015adresa Primaria Cluj-Napoca
28Consultant Insolventa SPRL04.02.2015situatia bunurilor impozabile Primaria Cluj-Napoca
29Consultant Insolventa SPRL04.02.2015adresa Compania de apa Somes
30Consultant Insolventa SPRL04.02.2015adresa Pop & Sferle
31Consultant Insolventa SPRL05.02.2015Convocare Consizo
32Consultant Insolventa SPRL05.02.2015Tabel suplimentar rectificativ nr. 1 al creanţelor împotriva debitorului SC Consizo SRL Cluj-Napoca, judeţul Cluj
33Consultant Insolventa SPRL09.02.2015OFERTĂ FINANCIARĂ PENTRU PRELUAREA POZIŢIEI DE LICHIDATOR JUDICIAR
34Consultant Insolventa SPRL10.02.2015RAPORTUL LICHIDATORULUI JUDICIAR PRIVIND EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE *Portofoliul de apartamente, boxe, sali fitness, locuri de parcare aferente complexului rezidential amplasat în Mun Cluj Napoca, strada Romul Ladea nr. 23, corp 1, corp 2, corp 3,jud Cluj* AL DEBITORULUI S.C. Consizo S.R.L. Cluj-Napoca ŞI METODA DE VALORIFICARE A ACESTUIA ÎNTOCMIT ÎN TEMEIUL ART. 116 ALIN. (2) DIN LEGEA 85/2006
35Consultant Insolventa SPRLRaport lunar Consizo ianuarie 2015
36Consultant Insolventa SPRL16.03.2015Tabel definitiv consolidat rectificativ nr. 1 consizo
37Consultant Insolventa SPRL20.03.2015convocare_consizo
38Consultant Insolventa SPRL25.03.2015Tabel definitiv consolidat rectificat nr 2 consizo
39Cabinet medical01.04.2015dovada medicala popescu emil
40Consultant Insolventa SPRL06.04.2015Cerere
41Consultant Insolventa SPRLbalante de verificare decembrie 2014-iunie 2015
SC Consizo SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite,
cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Fabricii, nr. 121, judeţul Cluj, cod unic de identificare fiscală 2896692, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5161/1992
dosar nr. 1374/1285/2010