Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

MG-BAU Renovari SRL

 1. Raport de activitate MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.04.2022
 2. Raport de activitate MG-BAU Renovari SRL termen fond 10.03.2022
 3. Raport de activitate MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.01.2022
 4. Notificare privind raportul asupra fondurilor obtinute din lichidare nr. 67-05.01.2022
 5. Raport privind fondurile obtinute din lichidare si incasare creante privind debitorul MG-BAU Renovări SRL
 6. Raport de activitate MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.12.2021
 7. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 16.12.2021
 8. Anunț de licitație publică 60% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 9. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.11.2021
 10. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-Bau Renovari SRL din data de 10.11.2021 ora 09.00
 11. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-Bau Renovari SRL din data de 03.11.2021 ora 09.00
 12. Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunarii Generale a Creditorilor din data de 03.11.2021 si 10.11.2021
 13. Dubla convocare a Adunarii Generale a Creditorilor in data de 03.11.2021 si 10.11.2021 ora 09.00
 14. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen fond 04.11.2021
 15. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.09.2021
 16. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 29.09.2021
 17. Anunț de licitație publică 60% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 18. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.08.2021
 19. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 24.08.2021
 20. Anunț de licitație publică 60% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 21. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-Bau Renovari SRL din data de 16.08.2021 ora 10.00
 22. Tabel definitiv actualizat de creante intocmit impotriva SC MG-Bau Renovari SRL
 23. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-Bau Renovari SRL din data de 09.08.2021 ora 10.00
 24. Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunarii Generale a Creditorilor din data de 09.08.2021 si 16.08.2021
 25. Dubla convocare a Adunarii Generale a Creditorilor in data de 09.08.2021 si 16.08.2021 ora 10.00
 26. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.07.2021
 27. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.06.2021
 28. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 01.07.2021
 29. Anunț de licitație publică 60% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 30. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 03.06.2021
 31. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 26.05.2021
 32. Anunț de licitație publică 70% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 33. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-Bau Renovari SRL din data de 18.05.2021 ora 10.00
 34. Raport de activitate cu privire la ordinea de zi AGC din data de 18.05.2021 ora 10.00
 35. Convocatorul Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-Bau Renovari SRL in data de 18.05.2021 ora 10.00
 36. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-Bau Renovari SRL din data de 11.05.2021 ora 09.00
 37. Raport de activitate cu privire la ordinea de zi AGC din data de 11.05.2021 ora 09.00
 38. Convocatorul Adunarii Generale a Creditorilro SC MG-Bau Renovari SRL in data de 11.05.2021 ora 09.00
 39. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.04.2021
 40. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.03.2021
 41. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 05.04.2021
 42. Anunț de licitație publică 80% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 43. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 28.02.2021
 44. Anunț de licitație publică 90% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 45. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 15.02.2021
 46. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen fond 28.01.2021
 47. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.12.2020
 48. Anunț de licitație publică 100% autoturism MG-BAU Renovari SRL
 49. Proces-verbal de afișare a anunțului de licitație publică din data de 28.12.2020
 50. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovari SRL din data de 17.12.2020, ora 10.00
 51. Convocatorul Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-Bau Renovari SRL din data de 17.12.2020
 52. Anunt privind depunerea raportului de evaluare privind bunul mobil din averea debitorului SC MG-BAU Renovari SRL
 53. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.11.2020
 54. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor debitorului SC MG-BAU Renovari SRL din data de 06.11.2020
 55. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.10.2020
 56. Convocatorul Adunarii Generale a Creditorilor debitorului SC MG-Bau Renovari SRL in data de 06.11.2020
 57. Supliment la raport intocmit in temeiul art. 97 din Legea nr. 85-2014 privind debitorul MG-Bau Renovari SRL
 58. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-BAU Renovari SRL din data de 28.10.2020
 59. Tabel definitiv de creante intocmit impotriva averii debitorului SC MG-Bau Renovari SRL
 60. Raport de verificare a cererii de admitere a creanței formulată de creditorul Seda Invest SRL
 61. Raport cu privire la ordinea de zi a Adunarii Generale a Creditorilor SC MG-BAU Renovari SRL din data de 28.10.2020
 62. Convocatorul Adunarii Generale a Creditorilor debitorului SC MG-Bau Renovari SRL in data de 28.10.2020
 63. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen fond 08.10.2020
 64. Raport de activitate SC MG-BAU Renovari SRL termen lunar 30.08.2020