Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Licitatie Recisev Plast din data de 07.11.2022

LICITAŢIE  PUBLICĂ

Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi, J25/169/2011, CIF 28399034, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3395/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de ec Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare:

– Proprietate imobiliara SPATIU COMERCIAL DEMISOL, cu suprafata de 130,52 mp,  situat în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand  numar cadastral 200125-C1-U1. (Nota: bunul imobil figureaza in evidenta cu adresa din Bdul. Mamaia nr. 190, insa acesta in realitate se afla pe strada Ciprian Porumbescu care se intersecteaza cu Bdul. Mamaia)

Preţul de pornire a licitaţiei este 108700 Euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, preț neafectat de T.V.A).

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile * proprietati imobiliare * descris anterior, o reprezinta sentinta din data de 16.09.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti.

Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 07.11.2022 orele 1200.

– Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei . Contul unic de insolvență al debitoarei SC Recisev Plast SRL Drobeta Tr. Severin este: RO11BRMA0999100083881619 deschis la Banca Romaneasca SA Sucursala Dr. Tr. Severin.

– Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 07.11.2022 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină până la data de 04.11.2022 orele 17,00 la adresa menționată anterior respectiv Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

          Relaţii la sediul lichidatorului judiciar sau telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.;