Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

EL CONS SERVICE SRL

 1. Anunt de licitatie publica privind utilajele din averea El Cons Service SRL 50%
 2. Anunt de licitatie publica privind mijloacele de transport din averea El Cons Service SRL 50%
 3. Anunt de licitatie publica privind utilajele din averea El Cons Service SRL 60%
 4. Anunt de licitatie publica privind mijloacele de transport din averea El Cons Service SRL 60%
 5. Anunt de licitatie publica privind utilajele din averea El Cons Service SRL 70%
 6. Anunt de licitatie publica privind mijloacele de transport din averea El Cons Service SRL 70%
 7. Anunt de licitatie publica privind utilajele din averea El Cons Service SRL 80%
 8. Anunt de licitatie publica privind mijloacele de transport din averea El Cons Service SRL 80%
 9. Proces-verbal de afisare a anuntului de licitatie ref. utilaje din data de 06.07.2022
 10. Anunt de licitatie publica privind utilajele din averea El Cons Service SRL 90%
 11. Proces-verbal de afisare a anuntului de licitatie ref. mijloace de transport din data de 06.07.2022
 12. Anunt de licitatie publica privind mijloacele de transport din averea El Cons Service SRL 90%
 13. Proces-verbal de afisare a anuntului de licitatie ref. utilaje din data de 31.05.2022
 14. Anunt de licitatie publica privind utilajele din averea El Cons Service SRL 100%
 15. Proces-verbal de afisare a anuntului de licitatie ref. mijloace de transport din data de 31.05.2022
 16. Anunt de licitatie publica privind mijloacele de transport din averea El Cons Service SRL 100%
 17. Raport de activitate termen fond 24.05.2022
 18. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor din data de 18.05.2022 ora 08.00
 19. Regulament de vanzare masini si utilaje pentru constructii din averea debitorului El Cons Service SRL
 20. Regulament de vanzare mijloace de transport din averea debitorului El Cons Service SRL
 21. Dubla convocare a Adunarii Generale a Creditorilor in data de 18.05.2022 si 25.05.2022 ora 09.00
 22. Raport de activitate termen lunar 29.04.2022
 23. Raport de activitate termen lunar 29.03.2022
 24. Raport de activitate termen fond 15.02.2022
 25. Raport de activitate termen lunar 29.01.2022
 26. Anunt privind depunerea raportului de evaluare a bunurilor mobile
 27. Raport de activitate termen lunar 29.12.2021
 28. Tabel definitiv de creante intocmit impotriva debitorului El Cons Service SRL