Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

CASUAL CRISTEX SRL

 1. Anunt de licitatie publica privind masini de cusut si alte bunuri din averea Casual Cristex SRL 50%
 2. Anunt de licitatie publica privind masini de cusut si alte bunuri din averea Casual Cristex SRL 60%
 3. Anunt de licitatie publica privind masini de cusut si alte bunuri din averea Casual Cristex SRL 70%
 4. Anunt de licitatie publica privind masini de cusut si alte bunuri din averea Casual Cristex SRL 80%
 5. Anunt de licitatie publica privind masini de cusut si alte bunuri din averea Casual Cristex SRL 90%
 6. Proces-verbal de afisare a anuntului de licitatie ref. utilaje din data de 12.07.2022
 7. Anunt de licitatie publica privind masini de cusut si alte bunuri din averea Casual Cristex SRL 100%
 8. Raport de activitate termen lunar 23.06.2022
 9. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor din data de 01.07.2022 ora 09.00
 10. Dubla convocare a Adunarii Generale a Creditorilor in data de 01.07.2022 si 08.07.2022 ora 09.00
 11. Notificare privind intrarea in faliment – Dubla convocare a Adunarii Generale a Creditorilor in 28.07.2022 si 04.08.2022
 12. Raport de activitate termen fond 25.05.2022
 13. Anunt privind depunere raport de evaluare a bunurilor mobile din averea debitorului
 14. Raport de activitate termen lunar 23.04.2022
 15. Raport de activitate termen fond 23.03.2022
 16. Proces-verbal al Adunarii Generale a Creditorilor din data de 16.02.2022 ora 09.00
 17. Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor din data de 16.02.2022 si 23.02.2022
 18. Convocatorul Adunarii Generale a Creditorilor in data de 16.02.2022 si 23.02.2022 ora 09.00
 19. Raport de activitate termen fond 16.02.2022
 20. Raport de activitate termen lunar 23.12.2021
 21. Tabel definitiv de creante intocmit impotriva debitorului Casual Cristex SRL
 22. Raport de activitate termen lunar 23.11.2021
 23. Raport de verificare a cererii de admitere a creantei formulata de Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
 24. Tabel preliminar actualizat de creante intocmit impotriva debitorului Casual Cristex SRL