Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Bunuri mobile Encaz SRL

Debitorul SC Encaz SRL cu sediul în localitatea Otopeni, str. Tufanului, nr. 2D, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J23/2695/2010, având cod de identificare fiscală nr. 15371619, aflată în procedura de insolvență dosar nr. 3327/93/2013 pe rolul Tribunalului Ilfov, prin administrator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare bunuri mobile la un pret diminuat cu 15% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare după cum urmează:

1.Semiremorca 04 SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S cu număr de înmatriculare MH56ECZ – 1 buc la pretul de 17.340,00 lei.

2.Semiremorcă 04 SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S cu număr de înmatriculare MH58ECZ – 1 buc la pretul de 11.687,50 lei.

3.Semiremorcă 04 SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S cu număr de înmatriculare MH60ECZ – 1 buc la pretul de 9.809,00 lei.

4.Semiremorcă 04 SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S cu număr de înmatriculare MH62ECZ – 1 buc la prețul de 14.705,00 lei.

5.Semiremorcă 04 SCHWARZMULLER 3 SHKS3/S cu număr de înmatriculare MH64ECZ – 1 buc la prețul de 17.340,00 lei.

6.Autoutilitară N3 –OAF MAN 19414 cu număr de înmatriculare MH55ECZ – 1 buc la prețul de 14.705,00 lei.

7.Autoutilitară N3 –OAF MAN 19414 cu număr de înmatriculare MH57ECZ – 1 buc la prețuș de 13.574,50 lei.

8.Autoutilitară N3 –OAF MAN 19414 cu număr de înmatriculare MH59ECZ – 1 buc la prețul de 16.974,50 lei.

9.Autoutilitară N3 –OAF MAN 19414 cu număr de înmatriculare MH61ECZ – 1 buc la prețul de 18.479,00 lei.

10.Autoutilitară N3 –OAF MAN 19414 cu număr de înmatriculare MH63ECZ – 1 buc la prețul de 22.610,00 lei.

11.Autoturism marca Daewoo Leganza cu număr de înmatriculare MH52ECZ – 1 buc la prețul de 1.870,00 lei.

12.Autoutilitară marca Renault Kangoo cu număr de înmatriculare MH54ECZ – 1 buc la prețul de 2.635,00 lei.

 Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la Carpatica SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO45 CARP 0260 0103 4124 RO01.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

Relaţii la telefon-fax  0742592183,  sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro;, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.