Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Convocator Adunarea Generala a creditorilor debitorului SC Eco Natur SRL – 14.03.2014 ora 14.00

Număr dosar 5243/101 Anul 2011; Tribunal: Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II – a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal; Judecător sindic: Claudiu Tavi Brandibur.

Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, Dr. Tr. Severin, judeţul Mehedinţi la data de 14.03.2014, ora 1400.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului final și a situațiilor financiare finale ale debitorului SC Eco Natur Company SRL.

2. Aprobarea cererii privind închiderea procedurii debitoarei SC Eco Natur Company SRL având în vedere dispoziţiile art. 131 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.