Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Bunuri mobile/imobile Vimecomixt

Debitorul  SC Vimecomixt SA  cu sediul social în localitatea Vânju Mare, str. Republicii, nr. 122, judeţul Mehedinţi, cod identificare fiscală 6097930, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J25/736/1994, aflată în procedura de faliment, dosar nr. 2004/101/2011 prin lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la prețuri diminuate cu 25% față de raportul de evaluare:

 

  • bunurile mobile si imobile:

-teren intravilan + hala de productie si sediu administrativ P+1 la un pret de pornire a licitatiei de 115.248 lei;

-cladire poarta+casierie la un pret de pornire a licitatiei de 1.097,25 lei;

-magazie+depozite la un pret de pornire a licitatiei de 866,25 lei;

-grup sanitar la un pret de pornire a licitatiei de 388,50 lei;

-împrejmuiri la un pret de pornire a licitatiei de 1097,25 lei;

-teren la un pret de pornire a licitatiei de 59.745 lei.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea la Raiffeisen Bank Sucursala Drobeta Turnu severin, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege

Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7, judeţul Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.