Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Bunuri mobile Expeditrans

SC EXPEDITRANS SRL cu sediul social în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Chişinău, nr. 5, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/155/1998, având cod identificare fiscală 10499898, aflată în procedura de faliment dosar nr. 6164/101/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinţi prin lichidator judiciar societățile profesionale de insolvență Consultant Insolvență SPRL, Yna Consulting SPRL, Visal Consulting SPRL și Cabinet Individual de Insolvență Grădinaru Valentina, scoate la vânzare următoarele:

  1. a) bunuri mobile diminuate cu 80% față de prețurile stabilite prin raportul de evaluare:

-Autotractor marca Renault Vi Model R 385 Magnum– MH16EXT an fabricatie 1994, la pretul de 5.400,00 lei;

-Semiremorca marca Trailor S 38-3 an fabricatie 2007 – MH17EXT*, la pretul de 3.620,00 lei.

Valorile nu includ T.V.A.

  1. b) bunuri mobile *Utilaje agricole și bunuri mobile* la un pret diminuat cu 75% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare:
Nr. crt. Denumire Cant.Buc. Observații Valoareeuro Valoarelei
1 Abric 1 Este doar un ax de abric, afectat de rugină, în stare proastă 6,5 29
2 Mașina plantat cartofi 1 Producător AKPIL, masa 200 kg 35 155
3 Prășitoare 5 rânduri 1 În stare bună 65 290
4 Pompă apă 1 Acționată de tractor 65 290
5 Mașină măcinat știuleți 1 În stare bună 25 110
6 Cântar basculă 1 Producător Balanța Sibiu 42,5 190
7 Electrocompresor 1 În stare acceptabilă 17,5 77,50
Total 7   256,5 1141,5

Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de 28.10.2018 orele 10:00.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la Banca Carpatica Sucursala Drobeta Turnu Severin

Relaţii la telefon 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi