Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Bunuri mobile Do & Gi

Debitorul SC DO&GI SRL cu sediul social in localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Virciorova, nr. 11, judetul Mehedinti, cod identificare fiscala 23309685, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J25/132/2008, aflata in procedura de faliment, dosar nr. 7807/101/2013 prin lichidator judiciar Consultant Insolventa SPRL, cu sediul profesional ales in Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului, nr. 7A, judetul Mehedinti, scoate la vanzare la pretul diminuat cu 50% fata de raportul de evaluare:

mijloc de transport, marca Iveco Daily, serie sasiu ZCFC5090005466419, serie motor 3885561, capacitate 2800 cmc la pretul de pornire a licitatiei de 7.125,00 lei, exclusiv TVA,

Titlul executoriu in baza caruia lichidatorul judiciar procedeaza la vanzarea bunurilor mobile descrise anterior o reprezinta incheierea din data de 24.07.2013 pronuntata de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr. 7807/101/2013.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea la Piraeus Bank SA Dr. Tr. Severin, pana la data inceperii licitatiei, a unei cautiuni de 10% din pretul de pornire a licitatiei si achizitionarea caietului de sarcina.

Invitam pe toti cei care vor sa se prezinte la sedinta de licitatie la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa depuna oferte de cumparare

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare in termen, sub sanctiunea prevazuta de lege.

Relatii la telefon-fax 0252/354399, 0742592183, 0752819051 sau email:office@consultant-insolventa.ro. sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Drobeta Tr. Severin, str.Zabrautului, nr.7A, jud.Mehedinti.