Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Bunuri Lei Luce

Debitorul SC Lei Luce SRL cu sediul social în localitatea Dr. Tr. Severin, str. B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 110, bl. TS10, parter judeţul Mehedinţi, înregistrată în  registrul comerţului sub nr. J25/530/2006, cod identificare fiscală 19072504, aflată  în procedură de faliment în dosar nr. 1937/101/2011 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul profesional ales în Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare:

Bunuri reduse cu 75% :

          -Lustre de cristal cu 6 braţe -2 buc la preţul de 96,25 lei fără TVA.

          -Lustre de cristal cu 3 braţe – 1 buc la preţul de 58,75 lei fără TVA

Bunuri reduse cu 75% :

-Bunuri mobile de genul corpuri de iluminat (lustre, lampadare, veoze, etc.) la diferite preţuri conform listelor de inventar

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea la banca, până la data începerii licitaţiei, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire  a licitaţiei.

Relaţii la telefoanele: 0752819051; 0742592183 sau 0252354399 sau la sediul lichidatorului din localitatea Drobeta Turnu Severin, str.Zăbrăuţului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.