Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Bunuri imobile MH Confort creditor BCR rang I

Debitorul SC C&C MH Confort SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 11A, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/460/2005, având cod de identificare fiscală nr. 17044001, aflată în procedura de faliment dosar nr. 9465/101/2012 pe rolul Tribunalului Mehedinţi, prin lichidator judiciar societățile profesionale de insolvență asociate prin contract Yna Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul ales în localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate la vânzare la preturi diminuate cu 40% fata de raportul de evaluare:

 

I – Bunurile imobile aflate in garantia creditorului BCR SA cu rangul I după cum urmează :

1 – Clădire compusă din SAD1 situate la parter și etaje, compus din 3 încăperi și etaj situate în com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF 401673-C1-U1, nr. cadastru Cc 215/5/I, suprafață: 1646/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 97.722,00 euro.

2 – Teren intravilan situat în loc. Dr. Tr. Severin, str. Banoviței, nr. 5, jud. Mehedinți, CF 52296, nr. cadastru 814/17/1/2, suprafața: 1452 mp; teren+construcții situate în loc. Dr.Tr.Severin, str. Banoviței, nr. 5, județul Mehedinți, CF 52297, nr. cadastru 814/18/1, suprafața: 643 mp; teren+construcții situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr. 5, jud.Mehedinți, CF 52298, nr. cadastru 814/17/8/2, suprafață: 6817 mp; teren intravilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5, jud.Mehedinți, CF 52302, nr. cadastru 814/18/2, suprafața: 3202 mp ; teren intravilan situat în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5, jud.Mehedinți, CF 52301, nr. cadastru 814/17/4/2, suprafața: 722 mp; teren+construcții situate în loc. Dr.Tr.Severin, str.Banoviței, nr.5, județul Mehedinți, CF 52303, nr. cadastru 814/17/7/2, suprafața: 6680 mp la pretul de pornire a licitatiei de 963.720,00 euro.

3 – Hala P+1E, buncăr, magazie și zonă de protecție situate în com. Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF 401670(CF vechi 4069), nr. cadastru Cc 215/16, suprafață: 2663 mp la pretul de pornire a licitatiei de 194.280,00 euro.

4 – SAD2 la parter și etaj situate în com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF 401673-C1-U2, nr. cadastru Cc 215/5/II, suprafață: 1644/3290 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 97.638,00 euro.

5 – Spatii depozitare furaje, rigolă si platformă beton situate în com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF 401672(CF vechi 20272), nr. cadastru Cc215/10, suprafața:2345 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 145.680,00 euro.

6 – Teren extravilan situat în comuna Ghiroda, str.Calea Lugojului jud.Timiș, CF 400834(CF vechi – 4606), nr. cadastru A428/9/2, suprafața: 10.000 mp; teren intravilan situat în comuna Ghiroda, str. Calea Lugojului, județul Timiș, CF 400009(CF vechi – 20272), nr. cadastru A428/1/1, suprafață: 15.000 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 629.580,00 euro.

7 – Teren intravilan situat în com.Izvorul Bârzii, jud.Mehedinți, CF 50155, nr. cadastru 500, suprafața: 20000 mp și teren intravilan situat în com.Izvorul Bârzii, jud.Mehedinți, CF 50156, nr. cadastru 551, suprafața: 20000 mp. la pretul de pornire a licitatiei de 421.740,00 euro.

8 – Teren+construcții situate în com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF 401671(CF vechi 6298), nr. cadastru Cc 215/8, suprafață: 2595 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 72.360,00 euro.

9 – Teren+construcții situate în com.Dumbrăvița, (în incinta fostei ferme avicole, cu acces din DJ 691 Timișoara – Lipova) jud.Timiș, CF 400174, nr. cadastru Cc 215/9, suprafață: 2354 mp, la pretul de pornire a licitatiei de 171.540,00 euro

10 – Teren+construcții situate în loc.Dr.Tr.Severin, str.I.C.Brătianu, nr. 11A, jud.Mehedinți, CF 52336, nr. cadastru 575/2, suprafața: 900 mp. la pretul de pornire a licitatiei de 203.400,00  euro.

Valorile nu contin TVA. Pretul se va plati in lei la cursul BNR din ziua plății

 

Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta sentinta nr. 487/2013 din data de 09.09.2013 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.9465/101/2012.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei si achizitionarea caietului de sarcini. Cont deschis la BRD SA Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO54 BRDE 260S V428 9386 2600.

Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la acel termen să depună oferte de cumpărare.

 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.

 

Relaţii la telefon-fax 0744528869, 0742592183, 0745267676 sau 0256/220827, email:office@consultant-insolventa.ro; expertyna@yahoo.com, site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi.