Law Insolventa insolvent grafice

Law

Insolventa

insolvent

grafice

Bijuterii si accesorii SC Filip Bijou SRL

Debitorul SC Filip Bijou SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea Dumbrăviţa, str. Aron Gabor, nr. 42, camera 2, judeţul Timiş, cod unic de identificare fiscală 24459184, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J35/3281/2008, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, jud. Timiş, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II sub nr. 0649, CUI 31215824, prin reprezentant asociat coordonator ec. Popescu George, scoate la vânzare următoarele bunuri:

  1. a) stoc de marfă:

– accesorii şi bijuterii din oţel şi argint;

  1. b) bunuri mobile:
Nr. Crt. Denumire Cantitate

(BUC)

11 Caseta luminoasa 1
22 Sistem alarma 1
33 Litere Volumetrice 1
54 Vitrina sticla securizata 1
55 Cantar printer WLC 0.6/B1 Serii 2

 

la preţul de pornire al licitaţiei de 22.899,75 Lei. Valoarea nu include TVA.

Licitaţia va avea loc în localitatea Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14,  judeţul Timiş, în data de 15.05.2015 orele 12:00.

Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea la UniCredit Tiriac Bank în contul unic de insolvenţă IBAN RO35BACX0000000265194001 al debitorului SC Filip Bijou SRL, până la începerea licitaţiei a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi achiziţionarea caietului de sarcini în sumă de 100 lei.

Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să depună oferte de cumpărare.

Relaţii suplimentare la telefoanele: 0745267676, 0256220827 sau la sediul lichidatorului judiciar din loc. Timişoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, județul Timiș.